SzczepanKopyt@

and then you run out of cash

and now is even more targeted at tomorrow
and the cigarettes are targeted at the lungs work at you

and love that has its own name and its own history is the history of
class struggles
free single and the dominant factor of survival
valuated body and the time of calories' loss

the streets are full with target and statistical error
electricity and gas call for the liberation war of the oppressed of the future

but all this is a dream in which you are unable to run
and cannot scream you working class
and all you can see in the mirror are monsters

___
Translated by Krystian Szadkowski

i wtedy kończy się hajs

i teraz jest jeszcze bardziej wymierzone w jutro
i papierosy wymierzone są w płuca praca w ciebie

i miłość która ma imię i swoją historię jest historią
walk klasowych
wolny singiel i dominujący czynnik przeżycia
wycenione ciało i czas  zguby kalorii

ulice wypełnione są targetem i błędem statystycznym
prąd i gaz wołają o wojnę wyzwoleńczą uciskanych w przyszłości

ale wszystko jest snem w którym nie umiesz biegać
i nie potrafisz krzyczeć klaso robotnicza
a w lustrze widzisz potwory

___

Wiersz „i wtedy kończy się hajs” z tomu „na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania” (WBPiCAK, Poznań 2019)

Słowa, muzyka, wokal, produkcja – Szczepan Kopyt
Tłumaczenie wiersza – Krystian Szadkowski

 

 

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Ciało rozszerzone
31 grudnia 2020

Ciało rozszerzone

Praca składająca się z trzech minimalistycznych ceramicznych rzeźb to w rzeczywistości obiekty zintegrowane z trzema częściami ciała, dedykowane kolejno głowie, rękom (dłoniom), nogom (stopom)...