1

Trening relacji

Fotografie z cyklu dotyczą zatarcia granic społecznie przyjmowanych norm męskości i kobiecości. Wykorzystując rurę do tańca, podważam cielesny schemat przypisywany wyłącznie kobietom. Dzięki zawłaszczeniu kultury pole dance'u i striptizu nadaję nowy wymiar tej formie aktywności oraz wprowadzam je w kontekst performatywny w oderwanym pierwotnie otoczeniu. Ciało znajdujące się w tej przestrzeni kontrastuje z monumentalną, socrealistyczną architekturą, nadając mu cechy rzeźby oraz podmiotowość, prowokując pytania z zakresu normatywności, polityczności oraz tożsamości.

 

 

 

 

 

 

Fot. Karolina Chmielewska

Przestrzeń została udostępniona dzięki uprzejmości Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Ciało rozszerzone
31 grudnia 2020

Ciało rozszerzone

Praca składająca się z trzech minimalistycznych ceramicznych rzeźb to w rzeczywistości obiekty zintegrowane z trzema częściami ciała, dedykowane kolejno głowie, rękom (dłoniom), nogom (stopom)...