01 Karolina Mądrzecka, Untitled

Untitled [Tkanina]

Tkanina tworzona na przełomie ostatnich 5 lat została wykonana z przypadkowo znalezionych materiałów. Są to m.in. ubrania, worki na śmieci, kable, czy różnorakie przedmioty życia codziennego. Jedynym kryterium ich doboru był kolor. Czerń, rozumiana jako brak koloru, ukierunkowuje uwagę na różnorodność struktur materiałów oraz ich sposób interakcji ze światłem. Praca angażuje zmysł dotyku, tworząc szeroką gamę haptycznych doznań. Mozolny proces twórczy przyczynia się do budowy warstwy znaczeniowej, gdzie kluczowym elementem jest wielogodzinna samotność, przybierająca kontemplacyjny charakter. Nawarstwiające się wątki materiałów stają się metaforą przepracowywania prozaicznej codzienności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled, 2014 - 2019, 145 x 220 cm

 

 

 

 

 

Ciało rozszerzone
31 grudnia 2020

Ciało rozszerzone

Praca składająca się z trzech minimalistycznych ceramicznych rzeźb to w rzeczywistości obiekty zintegrowane z trzema częściami ciała, dedykowane kolejno głowie, rękom (dłoniom), nogom (stopom)...