Anna Sobolewska

– krytyczka, eseistka i historyczka literatury. Od 1974 roku związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesorka w Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej. Autorka książek: „Polska proza psychologiczna 1945–1950” (1979), „Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych” (1992), „Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego” (1997), „Cela. Odpowiedź na zespół Downa” (2002; nominacja do nagrody literackiej Nike 2003), „Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach” (2004 – wyróżnienie w Konkursie Literackim Fundacji Kultury), „Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?” (2009), „Mistyka i mistyfikacje” (2019).

Inne teksty tego autora: