Kaja Piątkowska

Inne teksty tego autora:
Rysunek audialny | Strona A strona B
30 grudnia 2020

Rysunek audialny | Strona A strona B

Hałas subiektywny lub nieprzyjemny dźwięk to pojęcie kreujące obraz hałasu jako zjawiska mającego negatywne konotacje i odczucia oraz będącego (w ujęciu subiektywnym) produktem ubocznym. Rysunkowo-audialne eksperymenty zaistniały w wyniku zainteresowania zjawiskiem hałasu, chęcią badania go i celowego użycia...