Maria Subczyńska

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Sztuki Mediów. Tworzy sztukę inspirowaną grzybnią, komunikacją międzygatunkową oraz miłością. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o role sztuki i artysty w epoce Antropocenu, w „toksycznej kulturze” podziałów i konfliktów, której ekspresją jest stan (nie)zdrowia jednostek, społeczeństw i środowiska. Szuka sposobów na „odbudowanie łączy”, na wytworzenie języka, który posiadałby moc tworzenia więzi, wymiany międzygatunkowych komunikatów. Czuje się ambasadorką roślin, grzybów, kamieni, minerałów i zwierząt na Ziemi.W swojej praktyce artystycznej używa różnych mediów, zwykle pracuje na styku różnych dziedzin, sztuki i nauki, biologii i duchowości. Próbuje znaleźć punkty wspólne dla podzielonej rzeczywistości. Współtworzy projekty Mycohood oraz Sabat Kobiet.
Portfolio:  https://mariasubczynska.wixsite.com/maria

Inne teksty tego autora: