Informacje dla autorów

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało „Czasowi Kultury” 20 punktów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów). Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

 1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Czasie Kultury” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres redakcja@czaskultury.pl.
 2. Długość artykułuu naukowego powinna oscylować w granicach 24–30 tysięcy znaków (włączając listę prac cytowanych).
 3. Do artykułu należy dołączyć
  – listę prac cytowanych, 
  – streszczenie w języku polskim (do 700 znaków)
,
  – słowa kluczowe,
  – biogram: stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.
 4. Teksty należy zapisać czcionką Times New Roman w formacie rtf lub doc.
 5. Wielkość czcionki: 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.
 6. Cytaty zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego («...»).
 7. W tekście tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy kursywą.
 8. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowiu.
 9. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 10. Przypisy dolne można stosować jedynie do dodatkowego objaśniania pojęć.
 11. Odwołania do cytatów podajemy w tekście głównym po cytacie, w twardym nawiasie, zgodnie ze standardem MLA Eight Edition.
 12. Na końcu tekstu należy zamieścić listę prac cytowanych przygotowaną wg instrukcji poniżej.

Cytowanie w tekście

 1. Odwołanie do cytatu powinno zostać podane do pierwotnego źródła (nie „cyt. za”)
 2. Typowe odwołanie powinno składać się z nazwiska autora/autorów lub redaktora/redaktorów i numeru strony cytowanej pracy bez znaków interpunkcyjnych, np.
 3. [Godzic 85]
  [White and White 128]
  [Wysocki et al. 12] – dla więcej niż dwóch autorów
 4. Jeśli nazwisko autora jest wymienione w tekście, w którym pojawia się odwołanie, należy wstawić wyłącznie numer strony, np.
 5. Jak zauważa literaturoznawca Hans H. Skei, serie wydawnicze prezentujące dokonania najznamienitszych zagranicznych reprezentantów gatunku oraz debiutantów norweskich, wprowadzenie systemu dotacji państwowych na zakup książek przez biblioteki publiczne, charakterystyczne dla tej dekady zainteresowanie problematyką społeczną i polityczną czy wreszcie wpływy szwedzkie w postaci znakomitej prozy Maj Sjöwall i Pera Wahlöö zapoczątkowały w Norwegii rozwój, w wyniku którego, począwszy od lat 90., rocznie ukazuje się w tym kraju ponad 20 nowych, przyzwoitej jakości tytułów zaliczanych do literatury kryminalnej, z wyłączeniem gatunków pokrewnych, takich jak thriller [165].
 6. Jeśli autor nie jest znany, odniesienie powinno zawierać pierwszy człon tytułu źródła i numer strony.
 7. Jeśli dzieło zawiera numerację używaną zamiast stron (np. rozdziały, wersy, paragrafy) lub jest zapisane w formie cyfrowej (film, odcinek serialu, nagranie audio lub wideo), należy podać skrót odnoszący się do oznaczenia lub zapis czasowy, np.
  [Platon w. 25]
  [“Thirsty Bird” 00:03:25-30]
 8. Jeśli odwołanie dotyczy kilku prac, należy oddzielić je średnikiem:
  [Bauman 159; Kubicki 36]
 9. Odwołania z różnych lokacji tego samego źródła oddziela się przecinkiem:
  [Parandowski 26, 59, 184]
 10. Jeśli w liście prac cytowanych wymienionych jest kilka dzieł tego samego autora, w odwołaniu należy podać pierwszy człon cytowanego źródła i numer strony, np. w liście występują dwie prace Z. Baumana:
  Bauman, Zygmunt. Retrotopia: Jak rządzi nami przeszłość. Translated by Karolina Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  ---. Życie na przemiał. Translated by Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, 2004.
  Wówczas odwołania będą wyglądać następująco:
  [Retrotopia 143]
  [Życie 25]
 11. Jeśli lista zawiera prace różnych autorów o tym samym nazwisku, w odwołaniach podajemy także inicjał imienia, np.
  [T. Kunz 126]

Lista prac cytowanych

 • podajemy wszystkie źródła w jednej liście w porządku alfabetycznym, bez rozróżnienia na książki, periodyki, źródła elektroniczne itd.;
 • przy kilku pracach tego samego autora nie należy powtarzać jego nazwiska, należy wymienić je tylko przy pierwszej pracy, przy następnych – zastąpić potrójnym łącznikiem ---;
 • wg standardu MLA należy posługiwać się ogólnym schematem:
  Autor. Tytuł. Tytuł zasobu, Współtwórcy, Wydanie, Numer, Wydawca, Data Publikacji, Lokacja.
 • książka jednego lub dwóch autorów:
  Danto, Arthur C. Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki. Translated by Leszek Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
  White, Harrison C., and Cynthia A. White. Canvases and careers: institutional change in the French painting world: with a new foreword and a new afterword. University of Chicago Press, 1993.
 • książka więcej niż dwóch autorów:
  Wysocki, Anne Frances, et al. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Utah State UP, 2004.
 • dzieło przygotowane przez redaktora:
  Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Edited by Margaret Smith, Oxford UP, 1998.
 • praca zbiorowa jednego redaktora:
  Michalkiewicz, Stanisław, editor. Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo w dziejach, Uniwersytet Śląski, 1985.
 • praca zbiorowa dwóch lub więcej redaktorów:
  Bednarek, Stefan, et al., editors, Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Narodowe Centrum Kultury, 2014.
 • esej, artykuł, rozmowa, opowiadanie, wiersz będące częścią większej całości:
  Weychert-Waluszko, Monika. “Romska wystawa to pułapka”. Tajsa, edited by Katarzyna Roj, et al., BWA Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, 2014, pp. 85-90.
  Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz. “XXVIII. Przyjazd z Pozezdrza”. Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Lokator Media, 2016, p. 30.
 • artykuł w periodyku:
  Tomaszewicz, Edyta. “Nie dajmy się poniżać”, Zadra, vol. 25, no. 4, 2005, pp. 24-28.
 • prezentacja, wykład:
  Stein, Bob. “Reading and Writing in the Digital Era”. Discovering Digital Dimensions, Computers and Writing Conference, 23 May 2003, Union Club Hotel, West Lafayette, IN. Keynote Address.
 • post albo artykuł w internecie (bez daty dostępu):
  Żytnicki, Piotr. “To był spokojny Marsz Równości”. Archiwum „Gazety Wyborczej”, 16 listopada 2009, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html#TRNavSST.
 • wywiad osobisty:
  Smith, Jane. Personal interview. 19 May 2014.
 • rozmowa opublikowana/wyemitowana:
  Gaitskill, Mary. Interview with Charles Bock. Mississippi Review, vol. 27, no. 3, 1999, pp. 129-50.
  Amis, Kingsley. Interview by Dale Salwak. “Mimic and Moralist”. Interviews with Britain’s Angry Young Men, Borgo P, 1984.
 • rozmowa opublikowana w internecie:
  Kopyt, Szczepan. Interview by Joanna B. Bednarek. “Literatura niszczy uzurpacje”. pl, 28 kwietnia 2018, http://czaskultury.pl/czytanki/literatura-niszczy-uzurpacje/.
 • film, odcinek serialu, piosenka, dzieło sztuki itp.
  Little Miss Sunshine. Directed by Jonathan Dayton and Valerie Faris. Fox Searchlight, 2006.
  “Hush”. Buffy the Vampire Slayer, created by Joss Whedon, season 4, episode 10, Mutant Enemy, 1999.
  “Thirsty Bird”. Orange Is the New Black, created by Jenji Kohan, Netflix, season 2, episode 1, Netflix, 6 Jun. 2014, https://www.netflix.com/watch/70296528.
  Beyoncé. „Pretty Hurts”. Beyoncé, Parkwood Entertainment, 2013.
 • jeśli autor nie jest znany, należy zacząć od podania tytułu
 • jeśli cytowana praca występuje w kilku zasobach, warto wymienić je wszystkie, np.
  Tucker, Virginia M., et al. “Learning Portals: Analyzing Threshold Concept Theory for LIS Education”. Journal of Education for Library and Information Science, vol. 55, no. 2, Apr. 2014, pp. 150-65. Academic OneFile, db12.linccweb.org/login?url=http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA369065399&v=2.1&u=lincclin_ircc&it=r&p=AONE&sw=w&asid=481641178d785366b35d618e23308ebf.