Czas Kultury

Zapraszamy do kontaktu:

redakcja@czaskultury.pl (wydanie papierowe)

e@czaskultury.pl (wydanie internetowe)

Adres redakcji:

Święty Marcin 49a

61-806 Poznań

Tel.: 61 101 54 08

Wydawca

Stowarzyszenie Czasu Kultury