Czas Kultury 1-2/2007 (136-137)
nakład wyczerpany

Pierwszy w 2007 roku podwójny numer „Czasu Kultury” (1-2/2007) poświęcony jest kulturze współczesnych Czech. Staramy się odpowiedzieć nie tylko na pytanie, dlaczego Czechy fascynują Polaków, ale także jak my wyglądamy w oczach naszych sąsiadów. W złożoność czeskiej tożsamości po aksamitnym rozwodzie ze Słowakami wprowadza nas Martin Zet w tekście „Czeski Miód” oraz szkice poświęcone relacjom czesko-słowackim i sytuacji Romów w Republice Czeskiej. Mariusz Szczygieł w rozmowie z Michałem Słomką opowiada o genezie swojej książki „Gottland”, Lenka Vítová przybliża nam tajemnice czeskiej kuchni i literatury. O czeskiej sztuce współczesnej pisze Klára Vomáčková w tekście „Sztuka społeczna kontra socrealizm”, a rozwinięciem tego tematu jest relacja z wystawy czeskiej sztuki politycznej w poznańskim Arsenale oraz rozmowa z Jiřím Ptačkiem, kuratorem i redaktorem magazynu „Umělec”. Współczesną prozę czeską reprezentują tłumaczenia opowiadań Jana Balabána, Alexandry Berkowej, Jiříego Kratochvila, Lenki Reinerowej, Jáchyma Topola i Natálie Kocábovej.

W numerze znajdziemy ponadto wiersze Miroslava Holuba, obszerną rozmowę o pisarstwie Milana Kundery, 23 strony czeskich komiksów i płytę CD z alternatywną muzyką czeską. Ponadto, jak zwykle, rozbudowany dział wydarzeń i recenzji oraz felieton Agaty Araszkiewicz.

Spis treści

Czeski numer

4. Michał Słomka. Czeski Wymiar, czyli podróże kształcą (zwłaszcza wykształconych)
10. Czeski azyl. Z Mariuszem Szczygłem rozmawia Michał Słomka
16. Martin Zet. Czeski miód
20. Lenka Vítová. Czeska literatura to nie czeski film, czyli wszyscy o niej wiedzą wszystko… prawie wszystko!
29. Michał Słomka. Czeska rzeczywistość w czeskim komiksie
40. Kultura stołu. Z Lenką Vítovą rozmawiają Martyna Lemańczyk i Michał Słomka
45. Josef Jindrák, Michał Słomka. Alternatywy CZ
56.
Klára Vomáčková. Sztuka społeczna kontra socrealizm
65. Praga, Berlin, Londyn… Z Jiřím Ptáčkiem rozmawia Marek Wasilewski
71. Soňa Šebová. Hej, Slováci, jo, jo Češi
77.
Hana Synková. Czescy Romowie a odrodzenie narodowe
83.
Michał Słomka. Lentilki
84. Wrażenia z Polski – nikłe poczucie humoru.
Z Bárą Gregorovą, Janem Jiříkiem, Michalą Pohořelą, Mírą Waněkiem, Václavem Burianem rozmawia Michał Słomka

Proza

96. Jan Balabán. Którędy szedł anioł
100. Alexandra Berková. Ciemna miłość / Początki
108.
Jiří Kratochvil. Wydarzenie z pułapką (źle napisane opowiadanie)
113. Lenka Reinerová. Być u siebie – w Pradze i czasem też gdzie indziej
117. Jáchym Topol. Smak dziegciu
120. Natálie Kocábová. Monarcha Absynt
124. Kundera jest gdzie indziej. O „Zasłonie” Milana Kundery rozmawiają Adam Adamczyk, Michał Larek i Justyna Zimna

Poezja

136. Miroslav Holub / My, którzyśmy się śmiali / Lekcje / Okręgowy przywódca NSDAP / Anatomia skoku w pustkę / Morawski zamek / Zegar
148. Adam Wiedemann / Przyroda / [do ośmiu] / Wózek inwalidzki (1) / Muza /
Wózek inwalidzki (2)
152. Rafał Skonieczny / Autobiografia wilka (Sjöström na rowerze / Ostatni spacer Franka O’Hary)

Wydarzenia

154. Maria Zamojska. „Wydarzyło się dzisiaj” – o czeskiej sztuce politycznej oraz „miłości
i demokracji”
(Wydarzyło się dzisiaj, Galeria Miejska BWA „Arsenał”, Poznań 22.01.–11.02.2007)
158.
Tekla Woźniak. Filmy, wideo i instalacje (Beyond Cinema. The Art of Projection, prace
z Friedrich Christian Flick Collection, Hamburger Bahnhof, Berlin 29.09.2006 – 25.02.2007)
163. Violetta Sajkiewicz. Wystawa wysokiego ryzyka (Malarstwo polskie XXI wieku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 16.12.2006 – 25.02.2007)
171. Izabela Dzioba. Definicja i inne fragmenty (Małgorzata Dawidek Gryglicka, Fragmenty, Galeria Arsenał, Białystok 15.11.–3.12.2006)
175. Justyna Knieć. Jak to się robi… we Wrześni ( XIV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA, Media Film, kino Trójka, Września 24–27.01.2007)
180. Jan Jiřík. Sprawozdanie z trzynastej czeskiej „Orestei” (Ajschylos, Oresteja I, II, III,
Teatr Rokoko w Pradze, premiera 26.05.2006, ostatnie przedstawienie 9.06.2006)

Recenzje i omówienia

188. Martyna Lemańczyk. Śmierć Krecika (Mariusz Szczygieł, Gottland)
189. Izabela Janicka. W świecie piękna i przekleństwa (Květa Legátová, Żelary)
191. Waldemar Kuligowski. Lenin, Lacan, lewica (Slavoj Žižek, Rewolucja u bram)
194. Elżbieta Winiecka. Tramwaj zwany antologią (Poza słowa. Antologia wierszy 1976–2006, wstęp, wybór i redakcja Tadeusz Dąbrowski)
197. Jacek Uglik. Skacowany, w dziurawych butach (Charles Bukowski, Listonosz)
199. Joanna Bielas. Pani Jowialska z Lisowa (Jacek Dehnel, Lala)
200. Justyna Knieć. Zachęta do piekielnego występku (Wojciech Kuczok, To piekielne kino)
201. Adam Adamczyk. Traktat o sobie samym (Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli)
203. Barbara Łuczak. Jesúsa Moncady wspomnienia sprzed potopu (Jesús Moncada, Historie
z lewej ręki
)
205. Tomasz Charnas. O aktach lektury i interpretacji – teoretycznie (Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik)
206. Elżbieta Winiecka. Wirtualne sado-maso (Bernardetta Darska, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej)
208. Jakub Żmidziński. Barwy Azarana (Lautari, Azaran)

O Innych, czyli o Polakach też

210. O języku i poezji hebrajskiej. Fragment rozmowy Anki Grupińskiej z Maciejem Tomalem, tłumaczem literatury języka hebrajskiego, kierownikiem Zakładu Hebraistyki UW

Felietony

215. Agata Araszkiewicz. W Czechach, czyli wszędzie?