Czas Kultury 1/2001 (100)
10,00

Yass – wciąż istnieje czy nadszedł jego kres? Numer 1/2001 „Czasu Kultury” próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Tomasz Janas w swoim tekście „Był yass? Będzie yass?” przybliża historię tego eklektycznego nurtu. Marta Szadkowiak wysłuchała, co twórca terminu „yass” Tymon Tymański o nim sądzi. Czołowi artyści nurtu – Mazzol, Robert Knuth, Mikołaj Trzaska, Tomasz Gwiciński i Leszek Możdżer opowiadają o swojej twórczości, czym dla nich jest muzyka i jakie są ich inspiracje. Ponadto w numerze wywiad Klary Sielickiej-Baryłki z Agatą Skowron-Nalborczyk, zajmującą się projektem „Islam w Europie”, który ma na celu przełamanie utartych przez zachodnie społeczeństwo stereotypów dotyczących islamskiej kultury. Szczególnie zakłamany okazuje się wizerunek uciśnionej muzułmańskiej kobiety, która już w średniowieczu miała więcej praw niż współczesna jej kobieta europejska. Piękno kaligrafii islamskiej odkrywa Włodzimierz Fenrych w tekście „Kaligrafia islamska: sztuka niedostrzeżona”.

Joanna Nowak pisze o młodych dramaturgach niemieckich, m.in. rozmawia z Theresią Walser, autorką „Córek King Konga”, o polskiej adaptacji jej sztuki.

W dziale filmowym dużo uwagi poświęcono dramatowi Larsa von Triera „Tańcząc w ciemnościach”.

Polecamy również recenzje i omówienia, poezję i felietony.

Spis treści

Islam

Dziennikarze się nie uczą / rozmowa z Agatą Skowron-Nalborczyk
Dżalaluddin Rumi / Wiersze

Yass

Tomasz Janas / Był yass? Będzie yass?
Tymon Tymański / O Biodro Records i Yassie
Rozmowa z Mazzollem i Robertem Knuthem / Interesują nas pomyłki
Rafał Księżyk / Dziobanie kur, czyli yass w butonierce
Rozmowa z Mikołajem Trzaską / Muzyka jest wielkim klejnotem
Rozmowa z Tomaszem Gwincińskim / Czekając na wizę na lepszą planetę
Rozmowa z Leszkiem Możdżerem / Jazzman? Klasyk? Artysta!

Proza, poezja

Miloš Doležal / Wiersze
Rozmowa z Januszem Krasińskim / Literatura jako spowiedź
Janusz Krasiński / Plagiat
Marek Śnieciński / Język
Adam Przegaliński / Wiersze

Islam

Włodzimierz Fenrych / Kaligrafia islamska: sztuka niedostrzeżona
Krzysztof Jędrzejewski / Podróż na Wschód
Dea Loher / Adam Geist (fragmenty)

Teatr

Rozmowa z Jackiem Sutem, Arturem Tyszkiewiczem, Rafałem Sabarą i Piotrem Chołodzińskim / Młoda dramaturgia – młoda reżyseria
Rozmowa z Theresią Walse / Teatr powinien wyostrzyć nasze spojrzenie na świat

Film

Jacek Kasprzycki / Normalne kino
Bogna Rosińska / „Prosta historia” w chińskich ideogramach
Karolina Kosińska / Pigułka i dyktatura
Agnieszka Kędzierska / McBeal kontra von Trier
Magdalena Podsiadło / W tyranii uczuć

Sztuka

Rozmowa z Jerzym Ludwińskim / Wychowani w kawiarnianym dymie…
Jerzy Ludwiński / Kręta ścieżka
Jerzy Ludwiński / Epoka błękitu

Muzyka

Rafał Kołaciński / Niezwykły głos z Azerbejdżanu
Rafał Kołaciński / W labiryncie dźwięku

Recenzje i omówienia

Piotr Kępiński / Małe arcydzieło
Michał Witkowski / Wołanie w pustym pejzażu
Aleksandra Bault / O perfidii nudą podszytej
Agnieszka Czajkowska / Oswajanie ciemności
Jakub Żmidziński / Narodziny muzyki z ducha teatru

Kalendarium / poznański czas kultury

Jerzy Ł. Kaczmarek / Młodzi Szwedzi w Arsenale
Ireneusz Zjeżdżałka / Potrzebne fotografie Aleksandra Gladielowa
Tomasz Wilmański / Galeria AT 2000

Felieton na początek wieku

Rafał Ziemkiewicz / Dawcy doznań

Złośliwy przegląd prasy

Tomasz Stawiszyński / Demon Potter ze znakiem Bestii na czole

Przegląd prasy

Marek Wittbrot / Nowy, wspaniały wiek…?

Klemens Stróżyński / U nas, za kołem polarnym [33]

Polemika

Filip Memches / Przeciw czcicielom jaźni
Tomasz Stawiszyński / Bez tytułu

Noty o autorach