Czas Kultury 1/2013 (172)
18,00

Autorzy numeru „Czasu Kultury”, który zatytułowaliśmy „Tolerancja w Niderlandach”, omawiają perspektywy powodzenia społeczeństwa multikulturowego. Doświadczenie współistnienia różnych kultur (religijnych, seksualnych, mniejszości narodowych, także emigranckich oraz ludzi dotkniętych niepełnosprawnością) w obrębie jednej struktury społecznej często stwarza trudne do rozładowania napięcia, ale jest przede wszystkim okazją do formułowania na nowo pytania o to, czym jest demokracja i tolerancja oraz jakich mechanizmów negocjacji międzykulturowych powinny się uczyć społeczeństwa (także mieszkańcy Polski, którzy doświadczenie wielokulturowości mają jeszcze przed sobą).

W numerze publikujemy między innymi esej Marcina Korzewskiego o funkcjonowaniu pojęcia tolerancji w Holandii i w Polsce, tego samego tematu dotyczy tekst Sławomira Magali, natomiast Piotr Oczko przedstawia historię postępowania wobec mniejszości seksualnych w Holandii: od pogromów i pogardy po akceptację i równość wobec prawa. Nina Jansen pisze, w jaki sposób w Holandii rozwiązuje się problemy ludzi niepełnosprawnych. W dziale literackim prezentujemy fragmenty powieści Dimitriego Verhulsta i Kadera Abdolaha oraz wiersze Geerta Buelensa. Artystką wizytującą jest pochodząca z Syrii i tworząca w Holandii Nahrin Malki.

Ponadto w numerze zamieszczamy „Esej podróżny” Andrzeja Niewiadomskiego oraz esej Elżbiety Winieckiej poświęcony twórczości autora, a także felietony Agaty Araszkiewicz, Krzysztofa Hoffmanna, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Spis treści

4. Hubert van den Berg. Niderlandy: między tolerancją a różnorodnością

Artystka wizytująca

6. Nahrin Malki
13. Elvira van Eijl. Świat urywków historii i snów

Tolerancja w Niderlandach

16. Marcin Korzewski. Tolerare ergo sum? Dialogi polsko-niderlandzkie
28. Stefan Hertmans. Język Obcych
34. Piotr Oczko. Sodomskie sekrety oberży Pod wężem. Holenderska homoseksualność
– od pogromów i pogardy, po akceptację i równość wobec prawa

50. Natalia Borowska. Henry van de Velde: artysta pogranicza
68. Artur Bądkowski. Mennonici
74. Nina Jansen. Życie niepełnosprawnych w Holandii
80. Sławomir Magala. Między tolerancją a obojętnością
88. Stanisław Obirek. Ekke Overbeek. Dlaczego Kościół w Holandii jest inny?
96. Ewa Dynarowicz. „Holendrzy wbijają uchodźcom nóż w plecy”: Kader Abdolah o holenderskiej tolerancji

Proza

106. Kader Abdolah. Dzień dobry, proszę pani! / Walizka
116. Dimitri Verhulst. Gdzieś między Tyranią a Brytanią

Poezja

120. Geert Buelens. Planowanie przestrzenne (Wnętrze) / Tranzyt (Poszukiwanie szczęścia) / Klasa średnia (Rag) / I w powietrze (Piosenka fatalistyczna)

Niewiadomski

124. Andrzej Niewiadomski. Esej podróżny. Fragmenty
130. Elżbieta Winiecka. Ontologia mapy. Poetycka kartografia (Andrzej Niewiadomski, Mapa. Prolegomena, Lublin 2012)

Komentarze

Michał Larek, Agnieszka Szczepanek, Magdalena Bednarek, Piotr Buśko, Sylwia Chutnik, Robert Rybicki, Weronika Zawadzka, Klaudia Ziewiec. Literatura, erotyka, krytyka (S. Chutnik, Cwaniary, Warszawa 2012. D. Dymińska, Mięso, Warszawa 2012. I. Felicjańska, Wszystkie odcienie czerni, Warszawa 2013. E. J. James, Pięćdziesiąt twarzy Greya, Katowice 2012.
K. Nowakowska, Ulica Słowiańska, Wrocław 2012. S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012. S. Sontag, Odrodzona. Dzienniki, tom I. Kraków 2012).

Między pismami

154. Krzysztof Hoffmann. Opowieści z niedomkniętych końców (świata, krytyki, religii)

Felietony

159. Adam Poprawa. Matka stręczycielka. Trafki z imentu
161. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (13). Podręcznik do leżenia
163. Agata Araszkiewicz. Tolerancja a kryzys ofiarniczy młodej polskiej demokracji. Cover story

167. Summary
170. Noty o autorach