Czas Kultury 1/2014 (178)
18,00

Kim jest Bruno Schulz XXI wieku? W „Czasie Kultury” zastanawiamy się, na czym polega fenomen popularności drohobyckiego autora. Jego artystyczna aktualność realizuje się nie tylko w podejmowanych dyskusjach krytyczno-akademickich i niezliczonych tłumaczeniach twórczości Schulza na języki obce, ale także w ciągle odnawianej obecności prozy i samej postaci pisarza w polskiej i zagranicznej kulturze najnowszej. Inspirowane Schulzem obrazy, fotografie, dzieła literackie i filmowe, projekty muzyczne, a nawet gry komputerowe przywracają go w wciąż nowych odsłonach, domagających się kolejnych interpretacji. Autorzy numeru sprawdzają, jak najnowsze dyskursy humanistyczne wpływają na odczytanie twórczości Schulza. Arkadiusz Kalin przygląda się schulzowskiemu życiu po życiu i próbuje odpowiedzieć na pytanie: po co nam schulzologia? Agata Rosochacka stawia prowokującą tezę, że Schulz jest posthumanistą, a Agata Araszkiewicz dokonuje współczesnej reinterpretacji masochizmu Schulzowskiego. Na możliwości cyfrowych adaptacji prozy autora „Sklepów cynamonowych” zwraca uwagę Mariusz Pisarski.

Ponadto w numerze prezentowany jest blok tekstów przypominających postać Zuzanny Ginczanki, o której piszą dla nas: Ireny Gross-Grudzińskiej, Marka Bieńczyka, Allesandra Amenty, a także rozmowy: z Ludwiką Stauber – jedną z ostatnich żyjących osób, które znały Ginczankę – oraz z Tadeuszem Dąbrowskim – redaktorem tomu jej poezji „Wniebowstąpienie ziemi” (2014).

Open Access English Version

Spis treści

Artysta wizytujący

4. Mariusz Kubielas

Schulz XXI

12. Arkadiusz Kalin. Schulza życie po życiu – czyli po co nam schulzologia?
24. Agata Rosochacka. Schulz posthumanista. Protetyczna zasada kreacji artystycznej
38. Aleksandra Smusz. Schulz i kalecy. Figury ułomności w opowiadaniach Schulza
46. Adrian Mrówka. Schulz i zwierzęta. Stawanie-się ojca w Sklepach cynamonowych
54. Łukasz Kołoczek. Schulz i rzeczy. Onto-teo-logia
62. Anna Suwalska-Kołecka. Schulz według Complicite. Niestabilność, metamorfoza i płynność
70. Mariusz Pisarski. Schulz na cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa Bałwochwał

Reportaż

76. Agnieszka Góra. Życie na haju. Wojciech Krukowski 1944–2014

Ginczanka

97. Zuzanna Ginczanka. *** [Non omnis moriar]
98. Agata Araszkiewicz. Tajemnica Ginczanki. Wykluczające centrum języka polskiego
112. Alessandro Amenta. Od Sany do Sulamity. Różne oblicza Zuzanny Ginczanki
123. Marek Bieńczyk. Twarz Ginczanki
128. Lusia Stauber. Szoszana i Sulamitka – rozmowa Marii Stauber
136. Irena Grudzińska-Gross. Rym i rytm
140. Tadeusz Dąbrowski. Ginczanka pozostanie dyskretna – rozmowa Agaty Araszkiewicz

Na warsztacie

144. Filip Lipiński. Deliryczny Nowy Jork – urbanistyczno-architektoniczna psychoanaliza?
151. Andrzej Marzec. Krytyka nuklearna. Myśl w przededniu apokalipsy
160. Magdalena Radomska. Niebezpieczne marzenie. Slavoj Žižek o równaniu kryzysu finansowego z kryzysem kapitalizmu
168. Marta Koronkiewicz. Książki rysowane

Felietony

176. Adam Poprawa. It was twenty years ago today, that Zbigniew Preisner taught the band to play. Trafki z imentu
179. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (20). Podręcznik do leżenia
181. Agata Araszkiewicz. Subwersywny masochizm Schulza (notatki do szkicu). Cover story

187. Summary
190. Noty o autorach