Czas Kultury 2/2002 (107)
nakład wyczerpany

W numerze 2/2002 „Antypody” proponujemy rozważania nad kolonializmem i neokolonializmem. W momencie, kiedy obszar ziem nieznanych ulega znacznemu zmniejszeniu, a globalizacja stanowi słowo-slogan naszej współczesności, zadajemy pytanie o istotę terra incognita. Literackie i kulturowe znaczenia antypodów odkrywa Dorota Kołodziejczyk. O odmienności „dzikich” ludów zamieszkujących obce ziemie według wyobrażeń średniowiecznych Europejczyków pisze Jerzy Strzelczyk. Zaś pielgrzymowanie i przekraczanie stałych granic przestrzennych według Macieja Michalskiego pozwoliło średniowiecznym chrześcijanom na poszerzenie horyzontów myślowych i odkrywanie samego siebie w kontekście świata zewnętrznego. „Inny”, a jednak żyjący wśród nas, to temat artykułu Waldemara Kuligowskiego o mniejszościach w Polsce, które stanowią antypodyczność absolutną naszego kraju. Poczucie inności od drugiej strony, jako osoby obcej w środowisku brazylijskiej faweli opisuje Susan Reilly w korespondencji z Rio de Janeiro. Deborah Schultz pisze o znaczeniu kartografii w sztuce konceptualnej – stawia tezę, że podbój przestrzeni przynależny jest nie tylko podróżnikom, ale i artystom.

Spis treści

Antypody
Maciej Michalski
Do Jerozolimy przeciwko lwom

Jerzy Strzelczyk
„Contra naturam”? Czwarty kontynent i problem antypodów w starożytności i średniowieczu

Dorota Kołodziejczyk
Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia. Nowa wyobraźnia przestrzenna w literaturze i teorii kultury

Waldemar Kuligowski
Polska dla Polaków bez hiacyntów i azjatów

Deborah Schultz
„Podbój przestrzeni”. O mapach w sztuce współczesnej

Susan Reilly
Środek ciężkości

Poezja
Włodzimierz Fenrych
Ziba Karbassi

Ziba Karbassi
Ziba / Na wysokościach

Michael Braun
Śmierdzimy mięsem

Mariusz Grzebalski
Wszystko / Kronika zakłóceń

Wydarzenia
Katarzyna Michalak
Krew – między biologią i metafizyką / „Krew: perspektywa na sztukę, władzę, politykę i patologię”, Frankfurt 11.11.2001 – 27.01.2002

Katarzyna Michalak
Śmierć w estetyce pop / Gunther von Hagens: Körperwelten (Cielesne światy), Londyn, Atlantis Gallery, 22.03. – 20.09.2002

Anna Maria Leśniewska
Rozświetlanie ciemności / Małgorzata Niedzielko: Światło i mrok pochodza z tego samego źródła, Galeria Arsenał, Białystok, 26.02. – 24.03.2002

Agata Jakubowska
Niebezpieczne związki / Artur Żmijewski, Alicja Żebrowska, Dorota Nieznalska, Zbigniew Libera, Konrad Kuzyszyn, Zofia Kulik, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Kowalski, Grzegorz Klaman, Anna Baumgart: Niebezpieczne związki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 19.04. – 12.05.2002, Izabela Kowalczyk: Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002.

Krzysztof Pijarowski
Konfrontacje fotograficzne / XXXI Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Konfrontacje 2002”, Gorzów Wielkopolski, maj 2002

Recenzje i omówienia
Wiesław Rządek
Słoneczne wyspy na Dalekim Wschodzie / „Estetyka japońska, antologia”

Urszula Śmietana
Gry – rytmy i role / Olga Tokarczuk „Gra na wielu bębenkach. 19 opowiadań”

Małgorzata Dawidek-Gryglicka
Początek końca, czyli kilka słów o Końcu i co dalej? / Marcin Gizycki „Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku”

Karol Maliszewski
Lekcja šalamuna / Tomaž šalamun „Czytać: kochać – wybór wierszy”; „Poker”

Marcin Frątczak
Międzyczas / Henryk Waniek „Inny Hermes”

Jacek Bierut
Kim jest Faramucha? / Karol Maliszewski „Faramucha”

Jerzy Gizella
Poezja wielobarwna / Lucyna Skompska „Farby wodne”

Jerzy Gizella
Między lirycznym wyżem a wiecznością / Jarosław Klejnocki „Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie”

Jerzy Gizella
Czołganie czytelnika po śniegu metafor / Piotr Pawlak „Śnieg się czołga całymi dniami”

Felietony
Zbigniew Warpechowski
Partum

Włodzimierz Fenrych
Naga baba, prącie Siwy i mantry szeptane na uszko

Klemens Stróżyński
U nas, za kołem polarnym [39]