Czas Kultury 2/2009 (149)
15,00

Numer 2/2009 „Czasu Kultury” poświęcony znaczeniu ludowości we współczesnej kulturze otwiera tekst Daniela Muzyczuka analizujący przyczyny oraz krytyczny potencjał „ucieczki z miasta” dzisiejszych twórców. Monika Weychert Waluszko skupia się na konkretnym przykładzie tej problematyki, tj. działaniach artystycznych realizowanych przez grupę twórców w Lucimiu, typowo rolniczej wsi położonej w powiecie bydgoskim. Joanna Piotrowska, stawiając prowokacyjne pytanie: czy feminizm nie jest wielkomiejskim wymysłem, przygląda się sytuacji kobiet w środowisku wiejskim oraz formom ruchów kobiecych na wsi. Materiały poświęcone muzyce to artykuł Tomasza Janasa skupiony na polskiej scenie folkowej oraz rozmowa przeprowadzona przez Benjamina Cope z organizatorkami międzynarodowego festiwalu muzyki etnicznej i landartu „Szeszory”. Ludowymi inspiracjami w sztukach wizualnych zajęły się Magdalena Moskalewicz i Dorota Łuczak w artykule poświęconym recepcji twórczości Zofii Stryjeńskiej. Gabriela Świtek z kolei analizuje formy przewartościowania rodzimego folkloru we współczesnej architekturze. Akcentowany przez nią regionalizm jest też tematem rozmowy pod znaczącym tytułem „Soja jest obca” przeprowadzonej przez Waldemara Kuligowskiego z Andrzejem Katulskim, właścicielem sklepu oferującego specjały kuchni tradycyjnej i regionalnej. Dopełnieniem tej części numeru jest materiał przygotowany przez Romana Dziadkiewicza – tekstualno-wizualny esej „Organizm poszukiwań albo notatki do Studium błota”.

W numerze ponadto: poezja Mariusza Grzebalskiego, rozmowa Michała Larka z Magdaleną Tulli, obszerny dział recenzji oraz felietony Agaty Araszkiewicz i Edwarda Pasewicza.

Spis treści

Na ludowo

4. Roman Dziadkiewicz. Studium błota (organizm poszukiwań)
20. Daniel Muzyczuk. Ucieczka z miasta
27. Monika Weychert Waluszko. Lucim żyje!!!
40. Joanna Piotrowska. Feminizm na ludowo
50. Od Festiwalu Szeszory do ArtPola. Z Olgą Mikhailczuk i Myrosławą Ganiuszkiną, organizatorkami ukraińskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Etnicznej i Sztuki Ludowej Szeszory, rozmawia Benjamin Cope
55. Tomasz Janas. Po co nam ten folk? – widok z drugiego brzegu
64. Gabriela Świtek. Vernaculus. Uwagi o regionalizmie w architekturze
74. Soja jest obca. Z Andrzejem Katulskim, pomysłodawcą i właścicielem poznańskiej „Smakowni”, rozmawia Waldemar Kuligowski

Tulli

79. Pułapka komunikacyjna. Z Magdaleną Tulli rozmawia Michał Larek
87. Justyna Zimna. Fikcje egzystencji. O prozie Magdaleny Tulli

Proza

93. Marta Duńko. Części

Poezja

99. Jacek Gutorow. Chwila nieuwagi. Notatki o wierszach Mariusza Grzebalskiego
112. Mariusz Grzebalski. I tak dalej / Górka / Niebieski balkon / Mały raz jeszcze
116. Dominika Dymińska. Lie like God, die like a dog / Obiektyw / Teza

Wydarzenia

119. Dorota Łuczak, Magdalena Moskalewicz. Zachwyt nad Stryjeńską (Zofia Stryjeńska 1891–1976, Galeria Malarstwa i Rzeźby, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 25.01. – 8.03.2009)
124. Nie jestem pesymistą. Z Michałem Lasotą i Konradem Smoleńskim rozmawia Agata Rogoś (Sprzedam połowę bliźniaka, kurator Michał Lasota, Galeria Miejska Arsenał,
Poznań 6.02. – 1.03.2009)
128. Tomasz Załuski. Archiwum i polityka dziedziczenia w łódzkim MS/MS2 (Otwarcie MS,
ul. Więckowskiego 36, Łódź 26.02.2009)
132. Justyna Knieć. Pepa w nowym wydaniu (9. Tydzień Kina Hiszpańskiego, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Łódź, 19.03. – 5.04.2009)

Recenzja

136. Kinga Piotrowiak. Dyskretny urok drobiazgów (Sándor Márai, Magia, przekład Irena Makarewicz)
138. Krzysztof Hoffmann. Potencjalne znaczy nie-możliwe (Raymond Queneau, Sto tysięcy miliardów wierszy, adaptacja Jan Gondowicz, posłowie Jacek Olczyk, komentarz Zenon Fajfer)
141. Magdalena Bednarek. Uwiedzeni niesamowitym (Pierre Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, przekład Magdalena Pluta)
144. Elżbieta Winiecka. O spotkaniu twarzą w twarz (Piotr Matywiecki, Twarz Tuwima)
147. Lucyna Marzec. Feministyczne hasła (Agnieszka Gajewska, Hasło: Feminizm)
148. Adam Adamczyk. Fotografie z tego świata (Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przekład Mai Kubiak Ho-Chi)
151. Wojciech Koryciński. Usługi turystyczne (Tomasz Hrynacz, Praski raj)
153. Justyna Zimna. Wielka Pardubicka, czyli śledztwo jako gonitwa myśli. O „Jedenaście” Marcina Świetlickiego, z odniesieniem do jego wcześniejszych numerów (Marcin Świetlicki, Jedenaście)
156. Marcin Wilk. Fiksum-dyrdum! (Joanna Bator, Piaskowa Góra)
157. Jakub Żmidziński. Mazurki z centrum świata (Janusz Prusinowski Trio, Mazurki)

Felietony

160. Edward Pasewicz. Podręcznik do leżenia / Tańce ludowe z okolic Chwaliszewa
163. Agata Araszkiewicz. Cover story / Ludzie z ogonami