Czas Kultury 2/2011 (161)
15,00

„Książki czytane w czasach szkolnych i licealnych pamięta się chyba przede wszystkim jako coś fizycznie namacalnego, jako stan dziwnego «haju» wywołanego przez narracyjne odurzenie” – mówi Jerzy Borowczyk w rozmowie z Michałem Larkiem i Adamem Lipszycem w najnowszym numerze „Czasu Kultury” – „Chłopaki czytają”, który jest poświęcony fenomenowi literatury młodzieżowej w PRL-u oraz chłopięcych inicjacjom czytelniczych. Drukowane w milionowych nakładach książki przygodowe stały się wyznacznikiem tożsamości kilku pokoleń dorastających w Polsce Ludowej. O swoich dziwacznych gustach literackich opowiada nam Cezary Michalski, a Tomasz Kowalski przypomina pisarstwo Alfreda Szklarskiego. Bronisław Świderski pisze o swojej fascynacji Karolem Mayem.

Ponadto w numerze: wybór najnowszej poezji słoweńskiej w przekładzie Kariny Salamon-Biedrzyckiej, esej Stanisława Obirka na temat zła oraz nowe felietony Edwarda Pasewicza i Agaty Araszkiewicz.

Spis treści

Artysta wizytujący

4. Maciej Kurak

Chłopaki czytają

12. Michał Larek. Warsztaty autorefleksji. O „Zielonych kasztanach” Janusza Domagalika
22. Artur Daniel Liskowacki. Chłopaki. Odchodząca odyseja
36. Cezary Michalski. Książki dziwaczne
44. Tomasz Kowalski. W osiem powieści dookoła świata z Tomkiem Wilmowskim
52. Bronisław Świderski. Pożegnanie dzieciństwa. O powieściach Karola Maya
58. Bronisław Świderski. Spocona lektura Karola Maya – rozmowa Jerzego Borowczyka i Michała Larka
64. Adam Lipszyc, Jerzy Borowczyk, Michał Larek. Zarząd do Spraw Lasu. O powieściach młodzieżowych – rozmowa

Leśmian

70. Piotr Matywiecki. Kabalistyczne gęstości języka – rozmowa Emilii Kledzik i Joanny Roszak
80. Andrzej Niewiadomski. Wagarowicz

Esej

89. Stanisław Obirek. Unde malum — zło w nas?

Poezja słoweńska

102. Meta Kušar. Bożonarodzeniowy sonet / Chanuka!
104. Uroš Zupan. Słuchamy Burta Bacharacha i suniemy po parkiecie. Niedzielna pobożność
108. Taja Kramberger. Kraina / Zapach eukaliptusa
112. Radharani Pernarčič. Który promieniał przed swoim straganem / Czas is sacz a fani thing
114. Jure Jakob. Żaglówki
116. Aleš Šteger. Podczas słuchania autora / poetyckiego przekładu hymnu / o perle
118. Gorazd Kocijančič. List dziewicy Eulalii do Hieronima
120. Katarina Šalamun-Biedrzycka. Współczesna poezja słoweńska

Recenzje i omówienia

124. Piotr Pławuszewski. Nerwowe szepty (Mariusz Czubaj, Etnolog w Mieście. Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010)
127. Piotr Kuligowski. Globalne memento (Nicholas Stern, Globalny ład, Warszawa 2010)
131. Adam Adamczyk. Komu spać, a komu jeść (Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, Warszawa 2010)
133. Joanna Bednarek. Zapomnieć Foucaulta? Lepiej nie… (Michel Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010)
136. Katarzyna Lisowska. Druga twarz kultury śródziemnomorskiej (Klasyczne miary i świat współczesny. Z Zygmuntem Kubiakiem rozmawia Paweł Czapczyk, Warszawa 2009)
139. Magdalena Bednarek. Przypadek Marii K. (Brigitta Helbig-Mischewski, Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, Kraków 2010)
142. Stanisław Obirek. Nie tylko Bachtin (Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, Kraków 2009)
145. Urszula Pawlicka. Intrygować – nie nazywając, kusić – nie pokazując (Zenon Fajfer, Dwadzieścia jeden liter / Ten letters, Kraków 2010)
149. Tomasz Ewertowski. Czy SF jest jak wino? (Janusz A. Zajdel, Relacja z pierwszej ręki, Warszawa 2010)
152. Tomasz Zarębski. Piekło chwilowo nieczynne (Dinastia Borgia. Chiesa e potere nel Rinascimento, Alia Vox, AVSA 9875A/C, 2010)
154. Adam Adamczyk. Fragmenty dyskursu miłosnego (Hector Berlioz, Symphonie fantastique, Le Carnaval romain, ZigZag 4557219, 2009)
156. Jerzy Wiśniewski. Zawiedzione nadzieje (Johann Sebastian Bach Missae Breves, Alpha 2010)

Felietony

158. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (2). Podręcznik do leżenia
160. Agata Araszkiewicz. Czytanie chłopca. Cover story