Czas Kultury 2/2013 (173)
18,00

Widmowy „Czas Kultury” pokazuje, że żyjemy w czasach kontynuacji, w których rozstania stały się niemożliwe – nic nie mija już bezpowrotnie, natomiast idea radykalnej śmierci, zakończenia i odcięcia została pogrzebana. Wszystko, co odchodzi, jest skazane na powrót, by wieść dziwny, nieumarły, widmowy żywot. Czy teraźniejszość przeniknięta jest śladową, słabą obecnością przeszłości, która nieustannie podmywa i rozwarstwia nasze współczesne działania oraz projekty? W numerze o widmach publikujemy artykuł Colina Davisa „Powrót umarłych”, Andrzej Marzec rozmawia z Simonem Reynoldsem o retromanii i o tym, dlaczego przeszłość jest tak atrakcyjna dla współczesnej kultury. Magdalena Radomska przedstawia widma (post)kolonializmu w interwencjach artystycznych, a Jakub Momro tropi Jacquesa Derridę w archiwach. Agata Zborowska analizuje powroty przeszłości w świecie mody, a Katarzyna Trzeciak przedstawia „nekrofilskie” sposoby obcowania z tekstem literackim w najnowszym „Czasie Kultury”.

Ponadto w numerze publikujemy opowiadania Joanny Bednarek, esej Kacpra Bartczaka o poetyce Petera Gizziego wraz z utworami poety, rozważania Michała Larka o esejach Zbigniewa Mikołejki oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Krzysztofa Hoffmana, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Open Access English Version

Spis treści

Artystka wizytująca

4. Katarzyna Krakowiak. „Iżby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy”
13. Konrad Schiller. Katarzyna Krakowiak w poszukiwaniu błędu, czyli California City, miasto prawie widmo

Widma

22. Colin Davis. Powrót umarłych
40. Simon Reynolds. Retromania – rozmowa Andrzeja Marca
50. Bartosz Dąbrowski. Wezwanie widmokrytyki
56. Katarzyna Trzeciak. Widmowe rozkosze (z) krypty. Przyczynek do nekrofilskiego stylu lektury
66. Adam Repucha. Odwiedziny poltergeista. Od egzorcyzmu do etyki nagrania
74. Olga Drenda. Alfabet hauntologii
84. Jakub Momro. Derrida w archiwum. Widma genetyczne
98. Weronika Lewandowska. W pętli obrazów i pamięci mediów – VJing, mapping i Google Street View
108. Magdalena Radomska. Rozszerzona tożsamość i widma (post)komunizmu. Artystyczne interwencje w pozostałości po komunizmie w miastach Europy Środkowo-Wschodniej
118. Sylwia Karolak. Widma (z) Zagłady
126. Marek Krajewski. Widmo emergencji i jego wrogowie
134. Agata Zborowska. Wywoływanie duchów mody

Peter Gizzi

142. Kacper Bartczak. Wiersz jako pochodnia niepodległa – uwagi o poetyce Petera Gizziego
146. Peter Gizzi. Etyka kurzu / Oko wiersza / Fragment / Mały wybuch / Podpieśń

Proza

150. Joanna Bednarek. Fantomowa impreza / Futro / Czarna skrzynka, czyli co nas różni od zwierząt / O komórkach

Esej

160. Michał Larek. Odtwarzanie cierpienia. O esejach Zbigniewa Mikołejki

Między pismami

170. Krzysztof Hoffmann. Pop, mały ekran, grube książki i widma ciągłości (na motywach z pisarstwa Martina)

Felietony

175. Adam Poprawa. Grzesznik czyniący porutę. Trafki z imentu
177. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (14). Podręcznik do leżenia
179. Agata Araszkiewicz. Sarmacki fantom. Cover story

190. Summary
194. Noty o autorach