Czas Kultury 2/2014 (179)
18,00

Na początku XXI wieku piractwo powróciło do zbiorowego obiegu świadomości najpierw za sprawą dystrybutorów filmów i muzyki, którzy tak właśnie określili nielegalne korzystanie i dzielenie się uzyskanymi za darmo treściami, a później różnych ruchów społecznych, takich jak Partia Piratów, która w wielu krajach, w tym także w Polsce, domaga się wolnego dostępu do dóbr kultury i walczy o nowe prawa cyfrowe.

W „Czasie Kultury” zatytułowanym „Piractwo” analizujemy, w jaki sposób to pojęcie pomaga opisywać kulturową rzeczywistość. Waldemar Kuligowski, nawiązując do zajęć, które odbyły się na jednym
z amerykańskich uniwersytetów, Intensywne studia nad kulturą: piraci, charakteryzuje stare i nowe formy piractwa. Lucyna Marzec w swoim tekście różnicuje piratów własności intelektualnej na dwie grupy: archiwistów i innowatorów. Piractwo jako strategię artystyczną opisują Marek Wasilewski na przykładzie sztuki zawłaszczania Piotra Uklańskiego i Małgorzata Kłoskowicz, która analizuje powstały w wyniku tak zwanej plądrografii obraz Ryszarda Woźniaka. Plagiatowi literackiemu poświęcony jest tekst Wojciecha Hamerskiego, który ujawnia korsarski podtekst opowiadania Edgara Allana Poego „Złoty żuk”.

Ponadto w numerze blok tekstów poświęcony „siostrzanym losom” poetki Kazimiery Iłłakowiczówny i Barbary Czerwijowskiej, esej Małgorzaty Grygielewicz o „byciu ku śmierci” Tadeusza Różewicza oraz rozmowa z Andrzejem Turowskim o jego „Manifeście artystyczno-politycznym”.

Spis treści

Piractwo

4. Waldemar Kuligowski. Od Czarnobrodego do Anonymousa. Stare i nowe formy piractwa
14. Lucyna Marzec. Piraci – archiwiści i innowatorzy
28. Aleksandra Powierska. Piraci z internetu: na nieznanych wodach mediów społecznościowych
34. Marek Wasilewski. Piotr Uklański i sztuka zawłaszczania
44. Wojciech Hamerski. Piracki kodeks Poego
54. Małgorzata Kłoskowicz. Efekty plądrografii
60. Marek Bochniarz. Wojny otaku. Manga i anime w środowisku fandomu
66. Michał Sowiński, Katarzyna Trzeciak. Od pirata do „cyberżula”. Figury artystyczno-ekonomicznych rebelii Hubu Wydawniczego Rozdzielczość Chleba
72. Łukasz Podgórni, Leszek Onak, Piotr Puldzian Płucienniczak. Wszyscy jesteśmy cyberżulami – rozmowa Katarzyny Trzeciak i Michała Sowińskiego

Poezja

76. Jacek Uglik. * * * [tak…] / wiersz na rok, maj ’12
78. Piotr Gajda. Wyniesienie / Zmiana środków transportu

Proza

80. Peter Pišt’anek. Rivers of Babylon 3 (fragment powieści)

Rozmowa

90. Andrzej Turowski. Z niepokoju rodzi się bunt – rozmowa Adama Mazura

Iłłakowiczówna

98. Lucyna Marzec. Siostry. Kazimiera Iłłakowiczówna i Barbara Czerwijowska (Zan)
111. Kazimiera Iłłakowiczówna. Dwa listy do Barbary Czerwijowskiej
122. Magdalena Bednarek. Ciuciubabka z Iłłakowiczówną – o autobiografizmie jawnym i ukrytym
136. Bianka Rolando. Licho wie

Esej

138. Małgorzata Grygielewicz. Zapomniał o umieraniu. Bycie ku śmierci Tadeusza Różewicza

Na warsztacie

146. Andrzej Marzec. Czas wyszedł z formy – w poszukiwaniu bezpowrotnie utraconej przyszłości
154. Magdalena Radomska. Figury niedialektyczne kryzysu (Deklaracja Michaela Hardta i Antonia Negriego)
161. Ewelina Waląg. Głusi. Emancypacje – droga do własnego miasta

Felietony

170. Adam Poprawa. Siedem minut i trochę, i inne czasy w różnych kierunkach. Trafki z imentu
173. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (21). Podręcznik do leżenia
175. Agata Araszkiewicz. Jeffrey Eugenides jako intelektualny pirat. Cover story

181. Noty o autorach
184. Summary