Czas Kultury 2/2017 (193)
24,00

Archiwum prywatne

Archiwum prywatne nie jest metaforą pamięci czy fikcjogenną szkatułą dla poszukiwaczy afektów i efektów artystycznych – ale konkretnym miejscem, naznaczonym sygnaturą autorską, z konkretną materialną zawartością.

W tej „świątyni rodzinnych pamiątek” bądź wśród przypadkowo zebranych/znalezionych materiałów wytwarzają się wiedza historyczna i dyskurs naukowy, wrażliwość i świadomość umiejscowienia historycznego i geopolitycznego. Znaleziska na strychu generują narracje i metaopowieści, ale przede wszystkim są doświadczeniem (także sensualnym).

Lucyna Marzec, redaktorka prowadząca

Spis treści

ARCHIWUM PRYWATNE

6. Lucyna Marzec. W archiwum prywatnym
16. Rozmawiała Anita Jarzyna. Do druku podał: Piotr Mitzner
26. Zuzanna Kozłowska. Skanując doświadczenie. Smak, zapach i dotyk w archiwum immersyjnym
34. Katarzyna Szkaradnik. Ustroński szperacz i trojakie poszerzanie archiwum
44. Inga B. Kuźma. Autokreacyjna praktyka archiwalna. Przypadek prywatnego archiwum naukowego Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej
56. Aleksandra Kil. Archiwum / apparatus uczonego. O fiszkach Stanisława Pietraszki
65. Agnieszka Kwiatkowska. Poetyckie ślady w domowym archiwum Juliana Przybosia
72. Sławomir Wojtkiewicz. Rysunki Architektury. Archiwum architekta
82. Jerzy Celichowski. Archiwum fotografii. Fortepan.hu
92. Sławomir Tobis. Polish brand
98. Grzeszykowska/Smaga: Archiwum prywatne

FIEDORCZUK

114. Julia Fiedorczuk. Psalm 3 / Psalm 6 / Psalm 25 / Psalm 42
118. Rozmowa Darii Lekowskiej z Julią Fiedorczuk. Potrzebujemy żywotnej, empatycznej wyobraźni
124. Joanna Grądziel-Wójcik. Świat „na końcu języka”, słowem – o poezji Julii Fiedorczuk
131. Edyta Sołtys-Lewandowska. Zaśpiewać, zapamiętać („znowu i znowu i znowu”)

POZNAŃSKA NAGRODA LITERACKA

136. Rozmowa Krzysztofa Hoffmanna z Profesorem Tadeuszem Sławkiem. W niewłasne imię słabych definicji

POEZJA

146. Ewa Frączek. święto dziękczynienia / o cudach / karmić przyszłość z ręki / kręgi, kręgosłupy / kobiety na radzie pedagogicznej obierają wspólnie ziemniaki

AKTOR/KA DO GRANIA

151. Ula Kijak. Aktor/ka do grania?
153. Rozmowa Uli Kijak z Ewą Szumską i Piotrem Kaźmierczakiem. To się zawsze sprowadza do zaufania

PROZA

161. (H)anka Grupińska. Księżniczka na Goa

ESEJ

166. Andrzej Marzec. Glitch art – sztuka resztek zakłóceń i widm

NA WARSZTACIE

171. Halina Wasilewska. Życie seksualne Chin w teorii i praktyce
177. Piotr Korduba. Wnętrza, które mówiły, czyli domowość Hitlera

FELIETON

184. Adam Poprawa. Mediacje z miednicami
186. Anna Pamuła. 1200 listów do kochanki
188. Agata Araszkiewicz. Dom bez kobiet

191. Biogramy
195. Summaries