Czas Kultury 2/2018 (197)
24,00

Kontestacje '68

Rok 1968 nie tylko symbolicznie otworzył nową epokę. Alternatywne myślenie, działanie i tworzenie zaczęły zmieniać miejsca tak różne jak Japonia, Norwegia, Słowenia czy USA. Z perspektywy 50 lat przyglądamy się dziedzictwu tamtych kontestacji i ich aktualnemu znaczeniu dla polityki, sztuki i życia społecznego, odległemu od płytkiej nostalgii i barwnego folkloru. Pod drukiem jest plaża! Bądźcie czytelnikami, żądajcie niemożliwego!

Waldemar Kuligowski, Magdalena Radomska – redaktorzy prowadzący

Postmodernizm i neoawangarda

Autorzy skupiają się na rozmaitych aspektach i możliwościach przywracania antynormatywnych znaczeń neoawangardy towarzyszącej rewolucyjnym latom 60. i 70. Zajmują ich czasy określane mianem postmodernizmu, które, w krytycznych ujęciach spadku kontrkultury, opisane zostały jako sztuka późnego kapitalizmu – utowarowiona, nieniosąca więc ze sobą dłużej jakichkolwiek emancypacyjnych treści.

Joanna Orska – redaktorka prowadząca

Spis treści

Kontestacje ’68

6. Maj ’68 czterdzieści lat później / Alain Badiou, tłumaczenie: Barbara Brzezicka
14. „Myśl 1968 roku” i jej konsekwencje / Joanna Bednarek
21. Postkontrkulturowość. O metamorfozach kontestacji  / Alicja Węcławiak
27. Skandaliczne wyczyny „wyrzutków”. Rewolucja „nieprzystosowanych” w Japonii / Nikodem Karolak
40. „Semmelweis” Jensa Bjørneboe – bunt na wskroś czasu i przestrzeni / Karolina Drozdowska
48. „Za Rubikonem trzydziestki zaczynają się inne sprawy”. Słoweńska kontestacja 1968–1972 i jej bohaterowie po latach / Grzegorz Skrukwa
55. Sztuka kostki brukowej – strategie artystyczne wobec 1968 roku / Magdalena Radomska
64. Niech żyje sytuacjonizm (w literaturze polskiej) / Krzysztof Hoffmann
74. Somaestetyka piosenek rockowych – żywotność kontrkultury w twórczości Red Hot Chili Peppers / Paweł Tański

Rozmowa

81. The White Album opowiada historię / Rozmowa Waldemara Kuligowskiego z Rutherfordem Changiem

Poezja

90. Afirmatyw / List od ojca / Powracający / Wiersz miłosny / Dobre niebo / Rafał Skonieczny
94. Support / Ciche kroki listonosza / USG / Are You an Aspie? / Haluksy / Psychoterapia w naturze / Grzegorz Wróblewski

Postmodernizm i neoawangarda

102. VALIE EXPORT, Eva and Franco Mattes: performans, powtórzenie i różnica płciowa / Anna Kałuża
109. Odzyskiwanie awangardy. Momenty polityczne Donalda Barthelme’ego / Jerzy Franczak
118. „Retro-rewolucja”. Polska kontrkultura literacka / Joanna Orska

Aktor/ka do grania

127. „Można robić coś twórczego” / Rozmowa Uli Kijak z Barbarą Lityńską i Danielem Krajewskim

Esej

132. Kapitalizm narodowy jako system produkcji ciał obcych / Przemysław Czapliński
140. Mali obywatele, orlęta czy marionetki? Udział dzieci w protestach / Piotr Kowzan
148. Awangarda a kontrkultura: punkty styczne / Jerzy Jarniewicz

Na warsztacie

155. Dyskretne rewolucje, ukryte protesty. O mechanizmach oporu społecznego / Waldemar Kuligowski
162. Sprawozdanie spoza akademii / Katarzyna Ebbig
169. Mare nostrum? Recepcje starożytności w Europie Środkowo-Wschodniej / Maciej Junkiert

Felieton

177. [Trafki z imentu] Inne specyfiki / Adam Poprawa
179. [Z francuskiej strony] Żądajmy niemożliwego / Anna Pamuła
181. [Cover story] Niedokończona seksualna rewolucja / Agata Araszkiewicz

184. Biogramy