Czas Kultury 2/2019 (201)
24,00

Sztuka w technosferze

Sztuka i nauka w XXI wieku nie stanowią dwóch odrębnych kultur. W tradycji wywodzonej z romantyzmu sztuka miała być przejawem oporu wobec bezdusznej techniki, która za cenę postępu pozbawiała ludzi wrażliwości na czynniki intuicyjne i nadprzyrodzone. Sztuki wizualne jednak zawsze w znacznym stopniu korzystały ze zdobyczy techniki i nauki. Sztuka zarówno korzystała wykorzystywała nowe możliwości, takie jak fotografia i kino, jak i jako medium autorefleksyjne badała także ich intelektualny, praktyczny i kulturowy potencjał. Dzisiaj nie tylko technologia cyfrowa i wirtualna rzeczywistość definiują obszary zainteresowania sztuk wizualnych.
Artyści w swoich pracach łączą aspekty naukowe razem z partycypacyjnością, interaktywnością, wirtualnością i hybrydycznością, rzucają wyzwanie ustalonym konwencjom estetycznym. Przyglądamy się intrygującemu splotowi, który określa kondycję współczesnej kultury wizualnej.

Marek Wasilewski – redaktor prowadzący

 

We the People – czyli kto?

W epoce powracających nacjonalizmów, oskarżeń o populizm i weryfikacji marzeń o „społeczeństwie obywatelskim” trudno niekiedy uchwycić zbiorowy podmiot życia publicznego i określić, czym jest, a czym powinien być, kogo obejmuje, a kogo wyklucza i na jakiej podstawie. Marc Crépon, Barbara Cassin i Claudia Moatti w swoim Słowniku nieprzekładalników przedstawiają pejzaż sensów, jakie od starożytności przypisywano zbiorowościom ludzkim – od wspólnoty rodzinnej, poprzez podmiot polityczny, po plebs przeciwstawiany elitom. Te i inne sensy odnaleźć można również w późniejszych epokach i pod różnymi szerokościami geograficznymi, co ukazują kolejne teksty.

Barbara Brzezicka – redaktorka prowadząca

Spis treści

Sztuka w technosferze

7 Materialna chmura. Technoesencjalizm w sztuce mediów | Ewa Wójtowicz
14 Od kolekcji osobistych wspomnień do kolektywnej pamięci. Uwagi na temat tendencji archiwalnej w sztuce nowych mediów | Ryszard W. Kluszczyński
27 Google Street View – największa baza zdjęć, których nikt nie oglądał | Paulina Ornatowska
36 Sztuka programowania: Processing jako narzędzie artystyczne i kulturotwórcze | Anna Paprzycka
43 Przypadek artistic research albo rzecz o artystycznych strategiach przetrwania w XXI wieku | Zofia Małkowicz-Daszkowska
51 Technika bycia pomiędzy | Rozmowa Macieja Frąckowiaka z Adrianem Wykrotą

Poezja

59 Maria Magdalena spodziewa się wszystkiego / Coming out / Stolica – Zosinów / Tom chce schudnąć / Yeti – Bestia / Kłótnia między Yeti a Marią Magdaleną | Jolanta Nawrot
65 film drogi / Marina Abramović leży w trawie i patrzy / przeciąg /odcinek piąty | Patrycja Sikora

We the People – czyli kto?

70 LUD, RASA, NARÓD | Marc Crépon, Barbara Cassin, Claudia Moatti | Tłumaczenie: Barbara Brzezicka
78 My, prosty lud? Gerrard Winstanley i dwa ciała commonerów | Łukasz Moll
85 Pojęcia narodu i ludu u zarania rewolucji francuskiej | Przemysław Kossakowski
91 Naród jako przekład. Językowa i kulturowa konstrukcja chińskiej koncepcji narodu | Michał Witek
98 Nacja czy naród, ukraińska czy Ukrainy: w stronę rozstrzygnięć? | Grzegorz Skrukwa

Nagroda Czasu Kultury

107 Inside Job – prezentacja

Esej

117 Zarządzanie oporem czy opór w zarządzaniu? Perspektywa właścicieli i menedżerów warszawskich klubów muzycznych | Natalia Nowińska-Antoniewicz

Znów Albania

124 Epilog | Fatos Lubonja
128 Błoto słodsze niż miód – parafraza dokumentu? | Dorota Horodyska

Wykłady o sztuce

135 Przedziwny człowiek | Piotr Bosacki

Na warsztacie

143 Czas historii sztuki | Adrianna Kaczmarek

Felieton

150 Bunt roślin zwyczajnych | Anna Cieplak
152 Żywe dźwięki | Anna Pamuła
154 „Nieprzekładalność” pragnienia i jej alternatywy | Agata Araszkiewicz

 

157 Dariusz Gościniak (1956–2019)

161 Biogramy