Czas Kultury 3/2002 (108)
0,00

„Czas Kultury” ukazuje się w Poznaniu już 18 lat. Kilkakrotnie zmieniały się jego format, szata graficzna i redakcja. Ostatnia zmiana miała miejsce rok temu.

W jednym „Czas Kultury” jest niezmienny – prezentuje najwartościowsze i najciekawsze zjawiska w kulturze oraz w życiu społecznym, jest pismem krytycznej refleksji i ironicznego dystansu. Postrzegany niegdyś przede wszystkim jako pismo literackie, dziś „Czas Kultury” prezentuje refleksję dotyczącą kultury traktowanej jako całość, bez podziałów na dyscypliny.

Redakcja proponuje swoim czytelnikom szereg zróżnicowanych tekstów dotyczących sytuacji mężczyzny we współczesnym pejzażu kulturowym i społecznym. W momencie, gdy na całym świecie studia nad fenomenem płci tzw. gender studies dotyczą przede wszystkim kobiet, ich funkcjonowania w kulturze i społeczeństwie uznaliśmy, że czas na dyskusję o tym, czy mężczyźni także stworzą swoją współczesną wersję odpowiedzi na feminizm. Jak pisze Zbyszko Melosik w tekście otwierającym numer 3/2002 „Czasu Kultury”, kryzys męskości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stał się już pojęciem socjologicznym, poświęca się mu wiele książek i artykułów. W Polsce problem ten też zaczyna być dostrzegany. Choć wielu uczestników tej debaty twierdzi, że żadnego kryzysu nie ma, widoczne jest funkcjonowanie mężczyzny i pojęcia męskości w sztuce, reklamie, filmie i literaturze.

Spis treści

Mężczyzna znika z horyzontu

Zbyszko Melosik
Mężczyzna znika z horyzontu?

Honorata Jakubowska-Mroskowiak
Portret prawdziwego mężczyzny

Izabela Kowalczyk
Dlaczego nie ma studiów męskich?

Michał Pawleta
Mężczyzna i męskość w narracjach archeologicznych

Justyna Ryczek
Męskie…? O fotografiach Roberta Mapplethorpe’a

Blanka Brzozowska
Tabu, czyli o czym nie rozmawiają samuraje

Katarzyna Bratkowska
Paszkwil na Don Juana. Lektura resentymentalna

Monika Zielińska
Czyj to pępek?

Anna Dąbrowska
Jabłko dla Ewy. Mężczyzna w polskim słownictwie erotycznym

Poezja

Tomasz Hrynacz
2002 / Tak / Tam / A tęsknota zjawia się / Odebrać światu jescze jedną kroplę świata

Wydarzenia

Marek Wasilewski
Uzbrojonym okiem… / Documenta 11, Kassel 8.06. – 15.09.2002; Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej Manifesta 4, Frankfurt n. Menem 25.05. – 25.06.2002

Korespondencja

Joanna Wowrzeczka
Asymetria w Miejscu

Recenzje i omówienia

Magdalena Potok-Nycz
Uroda zdarzeń / Javier Marías „Mężczyzna sentymentalny”

Agata Jakubowska
Gra toczy się więc o kobiety i o to, co je podobnie różni między sobą / Joanna Bator „Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek «drugiej fali»”

Urszula Śmietana
Prywatny głos literatury / Stanisław Bereś „Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek”, Piotr Szewc „Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami”

Karol Maliszewski
Symetrie wielokrotne. Dwugłos o poezji Dariusza Sośnickiego / Dariusz Sośnicki „Symetria”

Jacek Bierut
Symetrie wielokrotne. Dwugłos o poezji Dariusza Sośnickiego / Dariusz Sośnicki „Symetria”

Jerzy Gizella
Mistrz bezustannej przemiany / Bohdan Zadura „Ptasia grypa i inne wiersze dla kobiet i mężczyzn”

Jerzy Gizella
Wycieczki szkolne i zorganizowane / Tobiasz Melanowski „Wycieczki krajoznawcze”

Marcin Frątczak
Czas stracony w Transylwanii / ádám Bodor „Okręg Sinistra. Rozdziały pewnej powieści”

Marcin Frątczak
Historia bliska / Kwartalnik Historyczny „Karta” nr 34

Archiwum

Tomasz Wilmański
„Okno na świat sztuki”. Wspomnienie o galerii Akumulatory 2 w 30. rocznicę jej powstania

Felietony

Włodzimierz Fenrych
Sranie pod siebie

Zbigniew Warpechowski
Tekst dla „Czasu Kultury”

Klemens Stróżyński
U nas, za kołem polarnym [40]