Czas Kultury 3/2006 (132)
14,00

Nadszedł taki czas, kiedy świat zdaje sobie sprawę ze szkód, jakie czyni pośpiech, i nieco zwalnia - mówi Carl Honoré, autor książki „In Praise of Slowness". Rozmowa z nim otwiera najnowszy numer „Czasu Kultury" (3/2006), poświęcony odnajdywaniu odpowiedniego tempa we wszystkich dziedzinach życia. Tadeusz Pióro opisuje powstały we Włoszech ruch Slow Food, starający się bronić prawa do smaku, równoznacznego w tym wypadku z prawem do przyjemności. O próbach przeniesienia tych idei do kształtowania życia miejskiego, podejmowanych w ramach organizacji Slow Cities, sceptycznie pisze Valentina Parisi. Natomiast Jacek Dominiczak analizuje kilka obiektów współczesnej architektury pod kątem tego, jak ich twórcy skłaniają widzów czy użytkowników budynków do spowolnienia ich percepcji. W numerze znalazły się też teksty dotyczące analizy spędzania wolnego czasu. W jednym z nich Dorota Mroczkowska diagnozuje współczesne odczuwanie czasu, dla którego najtrafniejszą metaforą okazuje się angielskie słowo instant [natychmiastowe, chwilowe]. W innym Agata Jakubowska pisze o przyjmowaniu twórczej postawy wobec wszystkiego, co robimy i pożytkach płynących z pozornie bezcelowych działań. Justyna Knieć analizuje filmowe obrazy niespiesznego podróżowania, które dostarcza satysfakcji jego bohaterom, a widzom przyjemności. Temat zamykają dwa teksty dotyczące medytacji: rozmowa z Erikiem Harrisonem, starającym się ułatwić mieszkańcowi zachodniego świata jej praktykowanie, i komentarz Adama Szostkiewicza, dopominającego się o traktowanie medytacji jako religijną i duchową praktykę, a nie psychoterapię.

W numerze także omówienie wystawy Fernanda Légera w Zachęcie, rozmowy ze Zdzisławem Shubertem o twórczości Romana Cieślewicza oraz Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski, o tym, jak można zostać rabinem, felietony Agaty Araszkiewicz i Klemensa Stróżyńskiego.

Spis treści

Wolniej!
Tadeusz Pióro
Niewolnicy szybkości

Z Carlem Honoré rozmawia Agata Jakubowska
Wyzwanie rzucone kultowi prędkości

Dorota Mroczkowska
Działaj szybko, a zostanie ci więcej czasu

Valentina Parisi
Wolne miasta

Jacek Dominiczak
Próbuję spowolnić architekturę. Spróbuj też

Justyna Knieć
Podróżowanie po ekranie

Agata Jakubowska
Osiąść na planecie małych gestów

Z Erikiem Harrisonem rozmawia Agata Jakubowska
Medytować można wszędzie

Adam Szostkiewicz
Cóż po medytacji w czasie marnym?

Poezja
MLB
witaj Miłosz wybacz / kiedy tamten pisze mi „dekalog” / brzegi rzeki patrolował bocznokołowiec Sekunda / B.

Oliver Friggieri
Pieśń o słońcu / Bezsenność

Proza
Marta Jesionowska
Szklany klosz. art

Hubert Klimko-Dobrzaniecki
Melinda Melinda. Jakby recenzja

Andrzej Goździkowski
Kamień z nieba / Jak Czacha walczył z białymi / Boisko

Andrzej Konrad Norberciak
Wycieczka

Wydarzenia
Violetta Sajkiewicz
„Sztuczne raje” awangardy / Fernand Léger, „Od malarstwa do architektury”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 8.06-20.08.2006

Ze Zdzisławem Schubertem o Romanie Cieślewiczu rozmawia Iwona Torbicka
Lewicowiec z nożyczkami / MNP, 20.02.-2.04.2006

Izabela Kowalczyk
Opowiadając o piętnie historii / Centrum Kultury „Zamek”, Poznań: „Stan wewnętrzny”, 19.05.-8.06.2006; „Piętno historii”, 14.06.-15.07.2006

Marcin Szczelina
Czekając na pokój / „Bad News”, galeria Kronika, Bytom 19.05.-30.06.2006

Marek Musiał
Vidioci w Browarze / „Vidioci”, wystawa Katedry Intermediów ASP w Poznaniu, Stary Browar, Słodownia, Poznań 25-28.05.2006

Anna Maria Leśniewska
Filozofia kształtu / Włodzimierz Pawlak, „Filozofia kształtu”, rzeźba, malarstwo, Galeria XX1, Warszawa 23.02.-4.03.2006

Justyna Knieć
Stara i nowa Rosja w Kijowie / 46. Krakowski Festiwal Filmowy, Kraków 30.05.-4.06.2006

Recenzje i omówienia
Marta Karasińska
O własny pokój / Harold Pinter „Dramaty 1. Komedie zagrożeń”

Izabela Kowalczyk
Przeciw ignorancji / Piotr Piotrowski „Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989”

Ewa Majewska
Seksualność i polityka / Paweł Leszkowicz i Tomek Kitliński „Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce”

Anna Siemińska
Miejskie impresje / Roberto Salvadori „Pejzaże miasta”

Tomasz Charnas
Poezja prozy Mariana Pankowskiego / Marian Pankowski „Bal wdów i wdowców”

Jacek Uglik
Różewicz wychodzi / Tadeusz Różewicz „Wyjście”

O Innych, czyli o Polakach też
Fragment rozmowy Anki Grupińskiej z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski
Być rabinem

Polemiki
Izabela Kowalczyk
Strażnicy pogardy czy rzecznicy wolności?

Agata Araszkiewicz
„Kto nie jest z nami, ten jest przeciw nami”

Felietony
Agata Araszkiewicz
Po-wolność

Klemens Stróżyński
U nas, za kołem polarnym [59]