Czas Kultury 3/2013 (174)
18,00

Numer w wolnym dostępie w wersji pdf także tutaj.

 

Numer 3/2013 „Czasu Kultury”, przygotowany wspólnie z redakcją białoruskiego czasopisma artystycznego „pARTisan”, poświęcony jest najnowszym nurtom w młodej białoruskiej kulturze wizualnej i literackiej ze szczególnym zaakcentowaniem europejskich aspiracji Białorusinów. Wybitni białoruscy autorzy młodego i średniego pokolenia analizują najbardziej reprezentatywne aspekty współczesnej kultury na Białorusi, odzwierciedlające strategię aktywnego oporu wobec panującego reżimu.

Lidzia Michejewa pisze o nowym kinie białoruskim, które zmaga się z dziedzictwem kina radzieckiego. Wolha Szparaha i Wadzim Dabrawolski opisują najnowsze trendy w białoruskich sztukach wizualnych.

W numerze publikujemy także rozmowy: z Alaksandrem Bahdanawem o alternatywnej białoruskiej scenie muzycznej i z Arturem Klinawem o nowej literaturze na Białorusi. W dziale prozy i poezji znalazły się fragmenty utworów Artura Klinawa, Pawła Priażki oraz wiersze Witala Ryżkowa i Wolhi Hapiejewej.

Ponadto w numerze blok tekstów poświęconych twórczości Bronisława Świderskiego, przegląd prasy Krzysztofa Hoffmanna oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Spis treści

Europejska Białoruś

12. Taciana Arcimowicz. A.R.Cz. i Lipny Kwiat: gra się jeszcze nie skończyła
20. Artur Klinau. Białoruś to wyjątkowy tekst, do którego trzeba znaleźć klucz – rozmowa Stasi Rusieckiej
26. Alaksandr Bahdanau. Bagno może się stać białoruską marką – rozmowa Stasi Rusieckiej
32. Andrej Liankiewicz. Doskonale rozumiem, że mieszkam w nie swoim kraju – rozmowa Taciany Arcimowicz
40. Wolha Szparaha. Partyzanci i Nomadzi – sztuka krytyczna na Białorusi z rzeczywistością
48. Wadzim Dabrawolski. Artystyczna dywersja – strategie subwersywne w białoruskiej sztuce współczesnej
54. Lidzia Michejewa. Białoruski film dzisiaj: sowiecka spuścizna i europejski kontekst
62. Pawał Swiardłou. teledyskowa.odyseja.by
72. Taciana Arcimowicz. Pawał Priażko: tekst jako momentalna fotografia

Literatura białoruska

80. Pawał Priażko. Trzy dni w piekle (fragmenty sztuki)
86. Artur Klinau. Skup butelek (fragmenty powieści)
92. Wolha Hapiejewa. ***
101. Wital Ryżkou. Święta prawda / Przypadki drogowe / Zginając palce / Dwaj skrzypkowie / ***

Świderski

108. Bronisław Świderski. Nowa wieża Babel (opowiadanie)
112. Elżbieta Winiecka. Prawdy, w które wierzymy
119. Michał Larek. Apostrofy Świderskiego
126. Jerzy Borowczyk. Przeciw tyranii porządku. O prozie Bronisława Świderskiego

Esej

132. Paweł Marciniak. (Prze)pity Międzychód

Komentarze

Michał Larek, Agnieszka Szczepanek, Rita Bąkowska, Piotr Buśko, Marta Hoffmann, Zuzanna Ilkiewicz, Anna Maria Koźbiel, Piotr Langowski, Marta Mazurek, Marta Senk. Wielkie narracje kultury popularnej. Gra o tron i Niewolnica Isaura (H. Jacoby, W. Irwin, Gra o tron i filozofia. Słowo tnie głębiej niż miecz, Gliwice 2012. G.R.R. Martin, Gra o tron, Poznań 2011. G.R.R. Martin, Starcie królów, Poznań 2011. G.R.R. Martin, Nawałnica mieczy, t. 1: Stal i śnieg, t. 2: Krew i złoto, Poznań 2013. G.R.R. Martin, Uczta dla wron, t. 1: Cienie śmierci, t. 2: Sieć spisków, Poznań 2012. G.R.R. Martin, Taniec ze smokami, Poznań 2011. audiobook Gra o tron, Poznań 2012. B. Guimarães, Niewolnica Isaura, Warszawa 1986. Niewolnica Isaura /port. Escrava Isaura/, 100 odcinków, Brazylia, TV Globo, 1976).

Między pismami

158. Krzysztof Hoffmann. Fantastyczne problemy

Felietony

162. Adam Poprawa. Nieznany apokryf Kołakowskiego. Trafki z imentu
164. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (15). Podręcznik do leżenia
167. Agata Araszkiewicz. Białoruska niepewność. Cover story

170. Summary
172. Noty o autorach