Czas Kultury 3/2015 (186)
24,00

Trwająca od pewnego czasu dyskusja poświęcona kryzysowi humanistyki oraz na reperkusjom niedawnej reformy szkolnictwa wyższego skłania do refleksji nad kondycją uniwersytetu w Polsce. Czy Uniwersytet umiera i jest skazany na zagładę, czy jest źródłem i kołem zamachowym modernizacji Polski? Czy słuszne są postulaty powiązania badań naukowych z aplikacjami przemysłowymi? Czy w gospodarce wiedzy jest miejsce dla humanistów? To tylko niektóre pytania, na które próbujemy szukać odpowiedzi. W zbiorze tekstów, których autorami są tacy wybitni naukowcy, jak: Henryk Samsonowicz, Jan Sowa, Przemysław Czapliński czy Tadeusz Sławek, analizujemy konsekwencje wprowadzenia w polskim szkolnictwie wyższym systemu bolońskiego oraz polityki technobiurokratycznej, postępującą komercjalizację uczelni nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii.

Drugi zbiór tekstów poświęcony został „wydarzeniu” w filozofii Alaina Badiou, który zestawia swoją doktrynę wydarzenia z „histerią” upolitycznionej sztuki, próbującej zamazać granice między tym, co polityczne i tym, co estetyczne. Zgodnie z twierdzeniem francuskiego filozofa, to powiązanie raz na zawsze podporządkowało sztukę polityce. Polityka jednak według Badiou powinna się uczyć od sztuki, zwłaszcza że w XX wieku była najmniej innowacyjna w kategoriach tworzenia wizji rzeczywistości. Istotną częścią zbioru artykułów, będących pokłosiem konferencji poświęconej Badiou w Amsterdam School for Cultural Analysis, jest tekst samego filozofa, który dostarcza narzędzi praktykom dyskursu wydarzenia.

Ponadto publikujemy rozmowę z Dianą Lelonek, młodą artystką wizualną, której prace stały się też podstawą ilustracji zamieszczonych w wydaniu. O powrocie do solidarności w obliczu bezradności państw narodowych wobec wyzwań współczesności pisze Krzysztof Czyżewski. Polecamy prozę związanego z Poznaniem autora książek kryminalnych, Roberta Ziółkowskiego. W numerze także stałe rubryki: eseje poświęconych interesującym publikacjom oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Spis treści

Kryzys uniwersytetu

5. Magdalena Radomska. Pożegnanie z Piotrem Piotrowskim
6. Tadeusz Sławek. Uniwersytet: logos i logo
14. Przemysław Czapliński. Uniwersytet, państwo, rynek – czyj kryzys?
22. Jan Sowa. Co z nami będzie?
34. Tadeusz J. Żuchowski. Odhumanizowana humanistyka. Proces boloński, zmiany w szkolnictwie uniwersyteckim a humanistyka
48. Joanna Figiel. Kryzys uniwersytetu: przykład brytyjski
56. Henryk Samsonowicz. Uwagi na temat reformy nauki i szkolnictwa wyższego
62. Sofi Da East. Gdzie jest akademia? Instytucja krytyczna i science fiction, w stronę Wirtualnego Uniwersytetu Feministycznego
70. Grzegorz Piotrowski. Uniwersytecka utopia
78. Jacek Wachowski. Nauka jako prowokacja

Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

86. Margaret Tali, Thijs Witty. Wydarzenie w sztuce i polityce
90. Joost de Bloois. Alain Badiou: Komunizm w sztuce
94. Alain Badiou. Sztuka i milość
98. Claire Fontaine. 1977 – rok, który nigdy nie jest upamiętniany
106. Andrew Stefan Weiner. Oręż czy niewiadoma? Wydarzenia roku 1968 i wyłonienie się estetyczno-politycznego
114. János Sugár. Sztuka situation-specific
118. Magdalena Radomska. Banks in Crisis – Art in Love. Miłosny mnogi podmiot w filozofii Alaina Badiou i sztuce pokryzysowej
130. Eva Fotiadi. „Wydarzenia medialne” w spektaklu greckiego kryzysu
138. Elize Mazadiego. Happeningi w stanie przekładu – wydarzenie i zapośredniczenie
144. Elske Rosenfeld. Unosi dłoń, zwraca głowę. Analiza cielesności i rewolucji

Rozmowa

148. Diana Lelonek. „We will win”

Proza

156. Robert Ziółkowski. Paliusz

Esej

180. Krzysztof Czyżewski. Kultura i solidarność

Na warsztacie

188. Marek Wasilewski. Etyka, teoria i sztuka dla antropocenu
194. Jacek Wiewiorowski. Homo religiosus sum
205. Wojciech Hamerski. Niekończąca się opowieść. Alegorie alegorii Andrzeja Warminskiego

Felietony

214. Adam Poprawa. Klauzula z cietrzewiem. Trafki z imentu
217. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (28). Podręcznik do leżenia
220. Agata Araszkiewicz. Po co nam myślenie? Kryzys uchodźców jako kryzys humanizmu. Cover story

222. Notki biograficzne
226. Summary