Czas Kultury 4/2000 (97)
nakład wyczerpany

Numer 4 roku 2000 poświęcony jest odradzającej się tradycji folku i folkloru. Pisze o tym fenomenie Tomasz Janas, Jan Stęszewski w rozmowie z Jakubem Żmidzińskim przeciwstawia folk kiczowi. Marcin Skrzypek w tekście „Folkowa gorączka złota” porównuje reodkrycie folku do odkrycia Ameryki. Jacek Hałas opowiada Tomaszowi Janasowi o drodze swojego zespołu od sali „tanecznej” do „koncertowej”. O rosnącym zapotrzebowaniu na muzykę tradycyjną pisze także Remigiusz Mazur-Hanaj. Prezentujemy również sylwetki lokalnych muzyków – beskidzkiej kapeli Golec Orkiestra oraz Bregovicia z Łąk – Antoniego Kani. Jakub Żmudziński pisze o nowej muzyce Trebuniów–Tutków oraz o poszukiwaniach prawdy brzmienia. „Grześkowiak Protoplasta” w cz. I występuje w roli Protoplasty Folku.

Polecamy także zdobycze literackiej imprezy „(Orfeusz) – podróż do źródeł granic” we Wrocławiu – wiersze Dietera Kalki, Anny Janko, Marka Śmiecińskiego, Macieja Cisło i innych. Agata Bielik-Robson i Maciej Mazurek zabierają głos w sprawie opiniotwórczych centrów, wpływających na kształt kultury – saloonów. Piotr Litka wspomina filmy, które utkwiły mu w pamięci po XXXVII Międzynarodowym i XXXIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie. Iza Natasza Czapska podąża „krok w krok za Wyspiańskim”, a Ireneusz Zjeżdżałka podziwia fotograficzną intuicję Henri Cartiera-Bressona.

Spis treści

Folk

Tomasz Janas
Czy to nadal „czas folku”?

Folk przeciw kiczowi
rozmowa z Janem Stęszewskim

Marcin Skrzypek
Folkowa gorączka złota

Żyjemy z grania na weselach
rozmowa z Jackiem Hałasem

Nie gramy pod księgowego
rozmowa z Janem Słowińskim

Janusz Prusinowski
O słuchaniu i słyszeniu

Remigusz Mazur-Hanaj
Panu Bogu świeczkę lub qui cantat bis orat

Między fonografem a muzyką folkową
rozmowa z Piotrem Dahligiem

Rafał Księżyk
Atman

Tomasz Janas
Jahiar Group

Jakub Żmidziński
Dikanda „znaczy wszystko i nic”

Tomasz Janas
Beskidzka orkiestra

Sławomir Sadowski
Bregović z Łąk

Nie trzeba było rąbać w lesie buków
rozmowa z Janem Karpielem Bułecką

Jakub Żmidziński
Prym, basy, saksofon i sampler. Nowa muzyka Trebuniów-Tutków
Grześkowiak Protoplasta (cz. I)
Ankieta

Jakub Żmidziński
Do jakich prowadzą źródeł? O poszukiwaniach prawdy brzmienia
O płycie CD „Czas Folku 2”

Orfeusz – podróż do źródeł granic (cz. I)
Dieter Kalka / Bettina Wöhrmann / Anna Janko / Peter Gehrisch / Marek Śnieciński / Renate Schmidgall / Maciej Cisło /

Salony
Agata Bielik-Robson
Kultura, życie i salon

Maciej Mazurek
Krytycznie o sztuce krytycznej

Film
Piotr Litka
Filmy, które zapamiętałem

Teatr
Danuta Kuźnicka
Wielki dyskurs Grzegorzewskiego-Wyspiańskiego

Iza Natasza Czapska
Krok w krok za Wyspiańskim

Recenzje i omówienia
Tomasz Janas
Tańcz, Babo!

Tomasz Janas
Afrykański śnieg

Dorota Niemczyk
Tropami etnomuzykologii

Paweł Ćwikła
Jeśli nie Sorbona, to co…?

Piotr Kępiński
Znaczymy mniej niż przypisy

Tomasz Stawiszyński
Goniąc chińskiego zająca

Poznański czas kultury

Ireneusz Zjeżdżałka
Fotograficzna intuicja Henri Cartiera-Bressona

Kalendarium
Złośliwy przegląd prasy
Tomasz Stawiszyński
Zdzisława, pręt i oświecenie

Przegląd zagraniczny
Marek Wittbrot
Katolicka TV

Listy do redakcji

Felieton na początek wieku

Rafał A. Ziemkiewicz
Wirtualne salony

U nas, za kołem polarnym [30]
Klemens Stróżyński