Czas Kultury 4/2004 (121)
nakład wyczerpany

Numer 4/2004 poświęcony jest szeroko pojętemu zjawisku recyklingu, które można określić jako „kultura odzysku”. Idea recyklingu, czyli przetwarzania surowców wtórnych, tworzenie nowych pożytecznych produktów z odpadów i śmieci, kojarzony jest przede wszystkim z problemami ekologii i ekonomii - opowiada o tym tekst Williama Rathje o archeologii śmietników. Amerykański profesor przez wiele lat prowadził tzw. Garbage Project, w którym badał strukturę spożycia w gospodarstwach domowych na podstawie analizy tego, co wyrzucane jest na śmieci.

Recykling to nie tylko zjawisko ekonomiczne – kultura odzysku porzuconych na śmietnik idei zaznacza się we współczesnym malarstwie (tekst Violetty Sajkiewicz), literaturze (artykuł Urszuli Śmietany o prozie Angeli Carter) czy w kinie (tekst Blanki Brzozowskiej). Węgierski pisarz Péter Zilahy podejmuje temat idei Europy poddawanej przez stulecia swoistemu ideologicznemu recyklingowi.

Ponadto w najnowszym numerze „Czasu Kultury” czytelnik znajdzie obszerną prezentację twórczości Adama Wiedemanna: nowe wiersze, omówienie autorstwa Karola Maliszewskiego i rozmowę z poetą przeprowadzoną przez Mariusza Grzebalskiego.

Spis treści

Recykling
William Rathje
Archeologia zintegrowana. Paradygmat śmietnikowy

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
W stronę kultury odzysku – design a estetyka śmietnika

Anna Zawadzka
Wyrok czy wybór?

Peter Zilahy
Jakie to europejskie!

Urszula Śmietana
Re-Grimm-owanie baśni. Kulturoterapia Angeli Carter

Blanka Brzozowska
W poszukiwaniu miast/śmieci

Violetta Sajkiewicz
Prze-malowywanie świata
Poezja
Adam Wiedemann
Steffi Graf wśród sław / Moje balety
Wiedemann
Karol Maliszewski
Kochaj siebie, Wiedemann… / Adam Wiedemann „Kalipso”

Z Adamem Wiedemannem rozmawia Mariusz Grzebalski
Nie kpię, tylko pytam o drogę
Proza
Karol Maliszewski
O, kurde – jęknęła Gabriela

Ryszard W. Kluszczyński
All you need is love
Wydarzenia
Maria Janiszewska
W poszukiwaniu rynku sztuki / Targi Sztuki Art Poznań 2004, Stary Browar, Poznań 3–7.06.2004

Katarzyna Michalak
Ciało Chrystusa w świetle fotografii / „Corpus Christi. Wizerunek Chrystusa w fotografii od 1850 do 2001 roku”, Deichtorhallen, Hamburg 19.12.2003–12.04.2004

Jarosław Trybuś
Libeskind w Zachęcie / Daniel Libeskind, „Fundamenty pamięci / Memory Foundations”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 15.06.–15.08 2004

Aleksandra Robakowska
Czas Architektury / 9. Międzynarodowa Wystawa Architektury, Wenecja 12.09.–7.11.2004

Z Birgit Brenner rozmawia Joanna Turowicz
Neuroza. Sztuka na obrzeżach społecznego tabu
Recenzje i omówienia
Maria Janiszewska
Kultura Druku / Elizabeth L. Eisenstein „Rewolucja Gutenberga”

Monika Kłosińska-Duszczyk
Czytelnicza niewinność / Dubravka Ugresić „Czytanie wzbronione”

Radosław Tomasik
Wygwizdów – Zadupie: w tę i z powrotem / Andrzej Stasiuk, „Jadąc do Babadag”

Magdalena Bergmann
Od patriarchy do partnera / Krzysztof Arcimowicz „Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz – stereotyp”

Jerzy Gizella
Oda do niedojrzałości / Mariusz Sieniewicz „Czwarte niebo”

Jacek Bierut
„Figury retoryczne” w „miejsce erotycznych” / Mariusz Appel „[kocie łby]”

Jacek Uglik
niewiele kobiet miałem w życiu… / Jacek Podsiadło „Wiersze zebrane”

Karol Maliszewski
Tańcząca z metaforami / Monika Mostowik „Taka ładna”

Michał Larek
Mieszczanin romantykiem? / Stefan Chwin „Kartki z dziennika”

Agnieszka Łobodziec
Love Toni Morrison – redefinicja miłości i historii / Toni Morrison „Love”

Jerzy Gizella
Homo homini homo est / Włodzimierz Pawluczuk „Judasz”
Felietony
Agata Araszkiewicz
Recykling ciała

Klemens Stróżyński
U nas, za kołem polarnym [50]