Czas Kultury 4/2013 (175)
18,00

Festiwalizacja życia kulturalnego w Polsce stała się faktem. Nie ma dnia, w którym nie odbywałby się jakiś festiwal, a ich rzeczywista liczba jest trudna do oszacowania. Następstwami są m.in. zmiany w redystrybucji środków publicznych, samorządowych oraz prywatnych przeznaczanych na kulturę. Festiwalizacja prowadzi do „utowarowienia” kultury, promując takie formy, jak edutainment, memotainment czy shop-a-tainment. Poszczególne festiwale przestały puentować życie kulturalne, stając się za to wyznacznikiem jego rytmu i kierunku. Postanowiliśmy uważnie przyjrzeć się zjawisku festiwalizacji. Jego koncepcję i wpływ na kulturę, społeczeństwo, a także urbanistykę opisuje Waldemar Kuligowski. Na związek między festiwalizacją a poziomem bezrobocia wśród młodych ludzi zwróciła uwagę Olga Kaczmarek. Mirosław Pęczak analizuje funkcjonowanie festiwali muzycznych, Agnieszka Schilling natomiast – festiwali graffiti. Konflikt między formułą imprezy masowej a wydarzeniem branżowym opisały Martyna Nawrocka (Fashion Week Poland) i Anna Weronika Brzezińska (Międzynarodowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa). Po lekturze tego numeru udział w kolejnym festiwalu czytelnikowi „Czasu Kultury” może się wydać już nie tak beztroski.

W numerze także eseje o poezji Piotra Sommera, proza ukraińskiego pisarza Lembita Korojedowa oraz tekst o słowackiej i czeskiej literaturze erotycznej.

Spis treści

Festiwalizacja

4. Waldemar Kuligowski. Ludzie, sztuka, pieniądze. Festiwalizacja w Polsce
16. Olga Kaczmarek. Ciemna strona festiwali oczami wolontariusza
24. Mirosław Pęczak. Święto zdesakralizowane
28. Martyna Nawrocka. Fashion Week Poland: beneficjent i ofiara
40. Anna Weronika Brzezińska. Walka o kosz. Miasta i region wobec środowisk rzemieślniczych
48. Agnieszka Schilling. Na legalu i nie. Festiwale graffiti
56. Maciej Nowak. Festiwaloza
60. Mikołaj Iwański. Festiwal wszystkich festiwali. Uwagi o utowarowieniu kultury

Proza

66. Michał Mazur. Amatorski klub filmowy
76. Ninette Nerval. Spaßverderber
84. Lembit Korojedow. Sandens Happyday i Szary Wilk / Kłusownicy, czyli podróż Liolika na Żmijową Górę

Poezja

102. Maciej Rembarz. Wiersze z oddechu Przybyszewskiej
108. Adam Wiedemann. Zasłużony strzelec / (Pożytek… ) / (Na wszystko… )
110. Tomasz Pietrzak. Ta, z której jesteśmy

Sommer

112. Jerzy Borowczyk. „W jaki sposób ułożył pan swoje książki?”. O wierszach z książek Piotra Sommera
120. Michał Larek. Druk, głos i inne media. O wierszach Piotra Sommera

Esej

129. Olga Stawińska. Erotyka w życiu i literaturze (czeskiej i słowackiej)

Komentarze

138. Michał Larek, Maria Delimata, Zuzanna Ilkiewicz, Piotr Langowski, Dominika Skrzypek, Justyna Zimna. Różne oblicza kryminału (T. Gerritsen, Ścigana, Warszawa 2013.
G. Grzegorzewska, Grób, Kraków 2013. H. Mankell, Mózg Kennedy’ego, Warszawa 2013.
A. Marinina, Cudza Maska, Warszawa 2013. Z. Miłoszewski, Bezcenny, Warszawa 2013).

Między pismami

151. Krzysztof Hoffmann. 500 literatur, 500 światów. Laurka

Felietony

156. Adam Poprawa. Jak nam świeżo doniesła prasa. Trafki z imentu
159. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (17). Podręcznik do leżenia
161. Agata Araszkiewicz. Kawałek palca i brudny banknot. Mój prywatny festiwal teatralny. Cover story

168. Summary
170. Noty o autorach