Czas Kultury 4/2014 (181)
18,00

W numerze zatytułowanym „Polish Studies” oddajemy głos osobom zajmującym się współczesną kulturą polską z odległości: geograficznej, językowej i/lub kulturowej. Zagraniczne studia polskie mają nam uzmysłowić, czego o własnej kulturze nie wiemy, a co fascynuje, pociąga bądź odrzuca cudzoziemców i polskich badaczy. Jaka jest kondycja polskiego kina i dlaczego nie jest najlepsza z możliwych? Ewa Mazierska stawia trzy diagnozy: getto, przedsionek salonu albo uniwersalna niewidzialność. Co stało się z dawną różnorodnością etniczną Polski? Karen Underhill pisze o rejudaizacji polonistycznego krajobrazu. Co jest atrakcyjne w polskiej kulturze zagranicą? O tym między innymi w rozmowie z Brianem Porterem-Szűcsem. „Polish Studies” pozwala nabrać dystansu, z którego zobaczymy odmiennie samych siebie, być może w sposób, który – póki co – trudno nam sobie nawet wyobrazić.

Ponadto w numerze opowiadanie Dariusza Sośnickiego oraz wiersze Kacpra Bartczaka.

Spis treści

Polish Studies

4. Krzysztof Hoffmann. Czego nie wiemy o Polish Studies?
8. Ewa Mazierska. Polski film za granicą: getto, przedsionek salonu czy uniwersalna niewidzialność?
18. Brian Porter-Szűcs. Najsłabszy wśród mocnych i najpotężniejszy wśród słabych – rozmowa Krzysztofa Hoffmanna i Agaty Rosochackiej
28. Thomas Anessi. Krótka historia studiów polskich na Uniwersytecie Columbia
38. Karen Underhill. Rejudaizacja polonistycznego krajobrazu. Model dojkajt
48. Paulina Orłowska, Ivan Dimitrijević. Bałkańska Polska. Przeszłość, mityzacja, mit polityczny
64. Leonardo Masi. Nowa poezja polska we Włoszech. Strategie przekładowe

Poezja

74. Zuzanna Bartoszek. * * * [Budynki! Świećcie do mnie jedną ścianą boczną!] / * * * [Wyrażam się najdokładniej jak potrafię] / * * * [Mam do dyspozycji tylko połowę czasu] / * * * [Sprzedaż domu to przeszczep twarzy]

Proza

78. Dariusz Sośnicki. Upadek w Krakowie
84. Maja Magdalena Świderska. The Border Breaking Bunch
90. Ewa Hatała. Ziggy Pielak
93. Miłosz Waligórski. dwa

Reportaż

102. Agnieszka Góra-Stępień. Izrael jest dzieckiem Shoah

Bartczak

114. Jerzy Borowczyk, Michał Larek. Łódź, peryferia, trochę wierszy
120. Kacper Bartczak. „Jesteśmy w sercu Bałut” – rozmowa Jerzego Borowczyka i Michała Larka
126. Kacper Bartczak. Prawo wiersza
142. Kacper Bartczak. Realizm protokolarny A / Realizm protokolarny B / Rekrutacja / Kręci przestworze / Wyjście wiersza

Na warsztacie

148. Iwona Boruszkowska. Świat po Wydarzeniu albo dzieło sztuki w dobie apokalipsy masowej
154. Katarzyna Szopa. Kultura dwojga. Tożsamość relacyjna w filozofii Luce Irigaray
163. Aleksandra Grzemska. Literatura spoza centrum

Felietony

171. Adam Poprawa. Jeszcze jeden apokryf Kołakowskiego. Trafki z imentu
174. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (23). Podręcznik do leżenia
176. Agata Araszkiewicz. Kołtuny trzymają się mocno… Cover story

181. Noty o autorach
183. Summary