Czas Kultury 6/2012 (171)
18,00

Specjalizacja wiedzy sprawia, że coraz mniej ludzi – w tym także wielu badaczy – nadąża i rozumie, co dzieje się poza dyscypliną naukową, w której się kształcą. Jakie budzi to obawy? Jaka jest przyszłość tak szybko rozwijającej się wiedzy? W numerze, który nazwaliśmy „Demony nauki” podejmujemy zagadnienie związków nauki z polityką, rozważając także możliwości jej kontroli. Przyglądamy się kontrowersyjnym tematom, które interesują nie tylko badaczy. Andrzej W. Nowak w swoim eseju pyta o możliwości wyjścia poza opozycję naukowej technokracji w stosunku do nowych form irracjonalizmu, który ujawnia lęki przed nauką. Maciej Błaszak dekonstruuje mit badań nad ludzkim genomem, a Marcin Moskalewicz zastanawia się, w jaki sposób zjawisko medykalizacji kształtuje kulturę współczesnego świata. Ponadto przyglądamy się konfliktom, które rodzą się przy zastosowaniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, omawiamy spory, które towarzyszą użytkowaniu energii jądrowej czy podczas publicznych debat nad zjawiskiem globalnego ocieplenia.

Ponadto w numerze nowe felietony naszych autorów, esej Bronisława Świderskiego o Hannah Arendt i rozmowa z Jackiem Hugo-Baderem.

Spis treści

Demony nauki

4. Andrzej W. Nowak. Czyje lęki? Czyja nauka? Pomiędzy naukową niepiśmiennością
a technokracją

16. Maciej Błaszak. Ludzki genom – u źródeł deterministycznej mitologii
24. Marcin Moskalewicz. Medykalizacja: patogeneza i objawy
36. Dariusz Piechota. Nowoczesny wizerunek laboratorium doktora Moreau w twórczości Robina Cooka
44. Marek Wasilewski. Mistyfikacja – między nauką i sztuką
52. Anita Magowska. Nauka ma swoje granice – rozmowa Tomasza Zarębskiego

Poezja

60. Waldemar Szęda. miasto śpi nigdy / dobry pies
62. Sławomir Płatek. poemat o piekarniku / Przed / Po / Post
68. Samantha Kitsch. Na motywach Wallace’a Stevensa, „Of Mere Being”

Proza

69. Rafał Nowakowski. W międzyczasie / metafizyka feromonów / Pilnujcie swoich ubrań! / Przedświt
75. Agda Bavi Pain. Koniec świata

Rozmowa

80. Jacek Hugo-Bader. Imperium zasługuje na hańbę – rozmowa Doroty Oczak

Esej

94. Bronisław Świderski. Ambiwalencje Arendt

Recenzje i omówienia

106. Adam Poprawa. Wiersze z pokoju, hotelowego (Jerzy Jarniewicz, Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną, Wrocław 2012)
108. Michał Larek. Kiedy pisze Jarniewicz, kogo widzi? (Jerzy Jarniewicz, Na dzień dzisiejszy
i chwilę obecną
, Wrocław 2012)
112. Marta Senk. Szkoła „brandzlowania wszechświata” (Susan Sontag, Przeciw interpretacji
i inne eseje
, Kraków 2012)
115. Adam Adamczyk. Nieuchwytność samobójstwa (Al Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, Warszawa 2011)
118. Elżbieta Winiecka. Pakt z Chronosem (Artur Daniel Liskowacki, Kronika powrotu, Szczecin-Bezrzecze 2012)
122. Michał Larek. Design i szaleństwo (W cieniu Mistrza. Klasyczne opowiadania Edgara Allana Poego pod red. Michaela Connelly’ego, Warszawa 2012)
125. Elżbieta Winiecka. Intelekt wcielony. O metodologicznym perspektywizmie
(Żaneta Nalewajk, W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza
i Witolda Gombrowicza. Prolegomena
, Gdańsk 2010)
128. Katarzyna Lisowska. Niepokój zamknięcia, przyjemność lektury (Kamila Pawluś, Klaustrofobia na wynos, Poznań 2012)
130. Joanna Ostrowska. (Anty)polskie filmy holokaustowe (Marek Haltof, Polish Film and the Holocaust. Politics and Memory, Oxford-New York 2011)
133. Agnieszka Ptaszyńska. Na granicy bezpieczeństwa (Ed Vulliamy, Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy, Wołowiec 2012)
136. Witold Paprocki. Żniwiarze bez koturnów (Egidio Romualdo Duni, Les Moissonneurs, Accademia dell’Arcadia, Bartłomiej Stankowiak, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki & Estrada Poznańska ACC 01/2011)
137. Krzysztof Hoffmann. Wyimki z kronik zagrożonych gatunków. Między pismami

Felietony

142. Adam Poprawa. Wynik nie koń, ale każdy widzi, prawie. Trafki z imentu
145. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (12). Podręcznik do leżenia
147. Agata Araszkiewicz. Jarzyna jakby nie w sosie… Cover story

152. Summary
154. Noty o autorach