Czas Kultury 6/2013 (177)
18,00

Szok, wstrząs, prowokacja. W „Czasie Kultury” piszemy o nadmiarze impulsów, które atakują nas z każdej strony. Współczesna kultura nie pozostawia wyboru nikomu, kto chciałby w niej zaistnieć: nie można być już zimnym albo gorącym, trzeba być HOT! W cenie są: okrucieństwo, zbrodnia, natręctwa erotyczne, dzikość, chimery. Autorzy „Czasu Kultury” przyglądają się kulturze „pod wrażeniem” przez pryzmat współczesnej popkultury na przykładzie Lady Gagi (Natalia Stencel), strategii użytkowników serwisów internetowych walczących o hajpy i lajki (Justyna Makowska) i praktyk telewizyjnych performansów ludycznych (Aleksandra Powierska). Rolę wrażenia prowokowanego w polityce poprzez media i wystąpienia publiczne Beppe Grillo i Silvio Berlusconiego omawiają na wymownych włoskich przykładach Paulina Orłowska i Urszula Soler. Odnosząc się do sztuki, Maria Karpińska zastanawia się nad niesłabnącą popularnością opery, Michał Sowiński i Katarzyna Trzeciak prezentują trzy strategie wywoływania wrażenia w polskiej prozie najnowszej, a Łukasz Musiał opisuje badania nad przemocą w kulturze niemieckiej, przypominając filmy Michaela Hanekego i analizując wrażenia, które prowokują.

W numerze także: zbiór tekstów powstałych wokół „Manifestu” Andrzeja Turowskiego, esej o Sławomirze Mrożku i jego ojcu oraz nowe felietony Agaty Araszkiewicz, Adama Poprawy i Edwarda Pasewicza.

Spis treści

Pod wrażeniem

6. Piotr Dobrowolski. Czarna tęcza. Krytyka performatywna
14. Justyna Makowska. Kliki, lajki, hajpy i strategie komunikacyjne w Sieci
24. Urszula Soler. Między teatrem a polityką – studium przypadku Silvia Berlusconiego
32. Paulina Orłowska. Gest lidera. Polityka wrażenia we współczesnych Włoszech: casus Ruchu Pięciu Gwiazd
40. Aleksandra Powierska. Efekt WOW. Telewizja jako performans ludyczny
46. Natalia Stencel. Lady Gaga i patos metafizyczny
54. Maria Karpińska. Jak działa opera?
60. Łukasz Musiał. Przemoc „niemiecka”. Między istotą a wrażeniem
70. Michał Sowiński, Katarzyna Trzeciak. Obcość, monumentalność, polityczność. Strategie wywoływania wrażenia w najnowszej prozie polskiej

Sośnicki

78. Dariusz Sośnicki. Spóźniony owoc radiofonizacji / Pusta lodówka / Dzień Ziemi / Code Blues / Aksamitna kontrrewolucja / Umowa wiązana / Podróż edukacyjna / Do domu
84. Jerzy Borowczyk. Przez zasiedzenie. Kirchstetten (Auden) i Marlewo (Sośnicki) – wiersze o afekcie do miejsca
88. Michał Larek. Po tekście, na miejscu
90. Michał Larek. Sośnicki, poeta z kamerą. O Marlewie

Proza

98. Agnieszka Kłos. Ameryka pełna chleba
103. Ryszard Lenc. Rekonstrukcja

Esej

109. Sebastian Walczak. Przybity stemplem – o związkach Sławomira Mrożka z Pocztą Polską

Manifest Turowskiego

O książce Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej Andrzeja Turowskiego

116. Agata Jakubowska. „Le Four à la Pérelle, kwiecień–sierpień 2011”. Polityka umiejscowienia
119. Tomasz Kitliński, Paweł Leszkowicz. Sztuka – wbrew czy ku demokracji?
125. Izabela Kowalczyk. Czy rebelia jest jeszcze możliwa?
129. Marta Smolińska. „Czesanie” Andrzeja Turowskiego: z włosem i pod włos
132. Marek Wasilewski. Zasłona i ekran

Komentarze

136. Ewelina Krawczyk, Michał Larek, Karolina Sarmow, Marta Senk, Agnieszka Szczepanek, Kamil Szmid. Polska, prawica, proza (J. Bator, Ciemno, prawie noc, Warszawa 2012. K. Koehler, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, Warszawa 2012. J. Polkowski, Ślady krwi, Kraków 2013. Sz. Twardoch, Morfina, Kraków 2012. B. Wildstein, Ukryty, Poznań 2012).

Między pismami

149. Adrian Gleń. Co to jest i dla kogo powstaje „prywatyzacja” czytania… I jeszcze – czy komuś będzie potrzebna. Polemika z Krzysztofem Hoffmannem
154. Krzysztof Hoffmann. Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest czytelnik. Odpowiedź Adrianowi Gleniowi

Felietony

158. Adam Poprawa. Film z przewagą plusów ujemnych. Trafki z imentu
161. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (19). Podręcznik do leżenia
163. Agata Araszkiewicz. Aborcja w wigilię. Cover story

168. Summary
171. Noty o autorach