Czas Kultury 6/2014 (183)
0,00

Wolność od dzieci – w przeciwieństwie do pogardzanej bezdzietności – naznaczona jest świadomym, indywidualnym wyborem stylu życia. Hedonizm, brak wiary w przyszłość czy też względy ekologiczne – a może wszystko to razem – leżą u podstaw powstrzymywania się od prokreacji. Podejmując w „Czasie Kultury” zagadnienie wolności od dzieci, zadajemy pytanie o to, czy rodzenie jest odpowiedzią na umieranie, ale też przyglądamy się szansom na pozytywny model kobiecości poza macierzyństwem i męskości poza ojcostwem. Ponadto wskazujemy na niebagatelne względy ekologiczne (przeludniona planeta) oraz przypominamy filozoficzne i religijne tradycje wspierające, czy wręcz nakazujące, powstrzymywanie się od prokreacji. Wśród autorów tekstów o tej problematyce znaleźli się m.in. Agnieszka Gajewska, Monika Bakke i Andrzej Marzec.

W tym wydaniu także: eseje poświęcone twórczości Anki Grupińskiej, tekst Piotra Kurki, będący zapisem laudacji przygotowanej na okoliczność przyznania Lucowi Tuymansowi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Publikujemy także rozmowę z Krzysztofem Siwczykiem, prozę Małgorzaty Łukowiak, fragment nowej powieści Kuby Wojtaszczyka oraz nowe teksty naszych felietonistów: Agaty Araszkiewicz, Adama Poprawy i Edwarda Pasewicza.

Spis treści

Wolność od dzieci

4. Monika Bakke. Planeta wolna od dzieci? Między pragnieniem wymarcia a nadzieją na nieśmiertelność
12. Agnieszka Gajewska. Integralność, samodzielność i celibat
20. Andrzej Marzec. Niczego nie urodzić – obsolety nowoczesności i zawieszenie przymusu (re)produkcji
28. Bartosz Dąbrowski. Biopolityczne „dziecko” – monstrum i widmo „wolności od dzieci”
36. Monika Glosowitz. Nowa wrażliwość. Poezja wobec dyktatu macierzyństwa
44. Adam Krawiec. „Nie chcę, aby płodzili oni synów i córki” – średniowieczny dualizm a prokreacja

Proza

52. Małgorzata Łukowiak. Maria
63. Kuba Wojtaszczyk. Kiedy zdarza się przemoc, lubię patrzeć

Siwczyk

71. Krzysztof Siwczyk. Punkt wyjścia
76. Krzysztof Siwczyk. Śmiem wątpić – rozmowa Romana Franczyka

Poezja

80. Adrian Sinkowski. Erozja / Węzeł / Dadyn
83. Marcin Czerkasow. Czerwone drzwi / Nawiasem mówiąc / Nowa kolonia
86. Przemysław Karpiński. (auto)terapia uporczywa / abba, ojcze

Tuymans

88. Piotr Kurka. List do Luca Tuymansa

Grupińska

106. Katarzyna Kuczyńska-Koschany. Niezależna. Próby o Ance Grupińskiej
110. Jagoda Budzik. Gdzie szukać Lilit? Kobiety z Mea Sze’arim u Anki Grupińskiej
117. Sylwia Karolak. Opowieści żydowskie. Historia mówiona w twórczości Anki Grupińskiej
126. Kinga Piotrowiak-Junkiert. Rozmowa jako aproksymacja. Wokół narracji losu Anki Grupińskiej i Jánosa Kőbányaiego

Na warsztacie

136. Halina Wasilewska. W poszukiwaniu idealnego wroga – na tropach antyazjatyckich i antyislamskich fobii w kulturze Zachodu
145. Paulina Czwordon-Lis. Zapisany do głosu
154. Artur Kamczycki. Alexandra Gorlina kabalistyczne refleksje nad sztuką i literaturą

Felietony

165. Adam Poprawa. Perwersja estetyczna lub złożoność. Trafki z imentu
168. Edward Pasewicz. Pamflet na wszystkich ludzi (25). Podręcznik do leżenia
170. Agata Araszkiewicz. Wolność do dzieci. Cover story

174. Noty o autorach
176. Summary