„Czas Kultury” wydawany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Poznania
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

W 2016 roku zakupiono wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej Stowarzyszenia Czasu Kultury w ramach programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 04961/16/DEK, kwota dofinansowania: 75 000 zł).

W 2016 roku zrealizowano również projekt digitalizujący i upowszechniający w otwartym dostępie archiwalne wydania „Czasu Kultury” z lat 80. w ramach programu Kultura Cyfrowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 10990/16/FPK/DMP,
kwota dofinansowania: 33 768 zł).

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowane są dwa projekty, w ramach których publikujemy bezpłatne wydania „Czasu Kultury” w języku angielskim (umowa nr ODW-0216/NPRH3/32/82/2015/1, umowa nr 0250/NPRH4/H3b/83/2016).