Duma miasta i inne opowiadania
18,00

Debiut prozatorski autora kilku tomików poezji, w tym „Wibryssów”. W czterech opowiadaniach, stanowiących trzon książki „Duma miasta i inne opowiadania”, spotykamy twórcę dojrzałego, sprawnego warsztatowo oraz co najważniejsze - wrażliwego. Emigracja, zagubienie, alkohol i miłość - to główne tematy tej prozy.

Atmosfera tych opowiadań, bardzo mroczna, przypomina klimat dekadenckich opowieści z początku XX wieku. Niespełnienie wpisane w historie Daneckiego stanowi główne przesłanie tej książki. Nie jest to jednak niespełnienie krańcowe. Ten świat nie zmierza ku kresowi, a raczej ku końcowi, zatem możliwe jest odrodzenie, w które Danecki zdaje się, mimo wszystko, wierzyć.