Izabella Gustowska. Nowy Jork i dziewczyna
90,00
Spis treści

Piotr Krajewski, Fantomowa tożsamość Izy G. | The Phantom Identity of Iza G.

Filip Lipiński, „Przypadki” sztuki między malarstwem a filmem | The “Cases” of Art Between Painting and Film

Agata Jakubowska, Hopper/Gustowska. Alternatywna historia sztuki kobiet | Hopper/Gustowska. An Alternative History of Women’s Art

Agnieszka Gajewska, Nocny lot do Nowego Jorku | A Night Flight to New York

Małgorzata Radkiewicz, Iza G. – nomadka? | Iza G. – A Nomad?

Miałam w głowie obrazy… Z Izabellą Gustowską rozmawia Marek Wasilewski | Pictures in My Head… An Interview with Izabela Gustowska by Marek Wasilewski

Biogramy | biographical notes

Opis reprodukowanych prac | description of work reproductions

Podziękowania | special thanks