Któż to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim
nakład wyczerpany

Książka jest próbą naszkicowania portretu mało znanego, choć wybitnego poety. Wincenty Różański, przyjaciel Edwarda Stachury i Jana Himilsbacha, mówi o literackiej atmosferze Poznania lat 60. ubiegłego wieku, odkrywa swoje fascynacje poetyckie. Pozycję uzupełniają wiersze Różańskiego, listy Stachury do niego oraz wspomnienia i szkice krytyczne.