Lucidum Intervallum
nakład wyczerpany

Przypadek poezji Macieja Rembarza to szczególny dowód na bogactwo najnowszej polskiej literatury, która nie musi i nie chce czekać natchnienia u progu Notre Dame i śledzić, w poszukiwaniu wzoru, arcydzieł kultury europejskiej, jak czynią to wielcy kontemplatorzy. Słowa uświęcają się wszędzie tam, gdzie pojawiają się tacy poeci, jak Maciej Rembarz. Kolejnym poetyckim dowodem na to może być nowy utwór autora - poemat „Lucidum Intervallum”.

„Lucidum Intervallum” to poemat o mieście i jego chorej duszy. Czyste, klarowne metafory, potoczysty rytm pozwalają zrozumieć, dlaczego wiersze Rembarza rozpoznają we współczesnej aglomeracji obecność unoszącego się w niej ducha średniowiecza.