Mała historia dandyzmu
nakład wyczerpany

„[...] Dandyzm [...] przeobrażał się w ciągu XIX wieku w metodę kształtowania artystycznego smaku i nabierał charakteru wewnętrznego. Ironiczna próba uczynienia zeń na powrót tylko i wyłącznie sztuki stroju, próba, którą podjął jeden z ostatnich dandysów, Max Beerbohm, towarzyszyła zamieraniu zjawiska, uwikłanego już w kulturę dwudziestowieczną, przede wszystkim w kulturę masową, rządzącą się sprzecznymi z nim regułami”.
(fragment książki)