Materia Prima
nakład wyczerpany

Świat poetycki „Materia prima” Marzanny Bogumiły Kielar to próba przeniknięcia tajemniczego, często groźnego piękna świata. Wrażliwość na pejzaż, na niepostrzeżony gest, niepowtarzalny urok lub gorycz chwili to jakby przypominanie nam, czym może być zmysłowy odbiór świata, jeśli tylko zechcemy się otworzyć na jego bogactwo.

Marzanna Bogumiła Kielar jest laureatką konkursu literackiego „Czasu Kultury”, autorką tomiku poezji „Sacra conversazione”. Ten znakomity debiut, zauważony przez krytykę, spowodował, iż Marzanna Kielar została w 1993 roku wyróżniona Nagrodą im. Kościelskich oraz Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny.