Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś
0,00

Bezpośrednią inspiracją do powstania książki „Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś” była potrzeba opowiedzenia o historii poznańskich inicjatyw oddolnych i tradycjach organicznikowskich. Nazwanie i scharakteryzowanie aktywności podejmowanych przez poznaniaków (a niekiedy, szerzej, także i Wielkopolan) wydaje się jednak potrzebne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla szerszego grona czytelników z innych miast. Stanowi bowiem dobry przykład zdolności do wypowiadania własnego zdania, wyrażania niezgody na zastany stan rzeczy, a niekiedy także i zapis konstruktywnego buntu. Książka ta może być zatem istotnym świadectwem wysiłków i zmagań, ale też skuteczności i zaangażowania bohaterów tej książki. „Poznań w działaniu…” powstał z przekonania, że ich doświadczenia, aktywność i determinacja są ważną częścią historii Poznania i Wielkopolski. Już najwyższy czas, aby tę historię opowiedzieć i aby ją udokumentować.

Niniejszy tom pomyślany jest ponadto jako przykład na to, jaką wagę i znaczenie może mieć lokalność. Warto się zastanowić, czy silny, scentralizowany przekaz kulturowy, który ujawnia się w najważniejszych sferach życia Polaków i który tak mocno obecny jest w edukacji, można równoważyć narracją regionalną. Widziana w takiej perspektywie lokalność okazuje się znaczącą kategorią, także kulturową, wskazującą na różnorodność. W tym sensie wbrew powszechnej opinii Polska przestaje być kulturowym monolitem, ale cechuje ją wielokulturowość rozumiana już (niestety) nie jako wieloetniczność czy wielowyznaniowość, tylko w kategoriach specyfiki regionalnej i odmiennego dziedzictwa historycznego poszczególnych części kraju. Tak ujmowana lokalność nie dzieli społeczeństwa na stereotypową Polskę A i B. Jest konstruktywna i pozwala myśleć pozytywnie o różnicach pomiędzy regionami kraju, wydobywając odmienności, które składają się na kulturową mapę Polski. Silne centrum, tworzone kosztem osłabienia regionów i ograniczania ich niezależności, oddala nas od demokracji, podczas gdy zanurzenie się w lokalności oznacza pogłębienie postaw demokratycznych i zbliżenie do ludzi oraz ich codzienności.

[ze wstępu Małgorzaty Praczyk]

 

Książka ukazała się w ramach realizacji projektu „Organiczny Poznań” w programie Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski oraz dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

Spis treści

WSTĘP

7. MAŁGORZATA PRACZYK / W stronę wspólnoty

I. DZIAŁANIA MINIONE

15. ALINA HINC, MAŁGORZATA PRACZYK / Praca organiczna. Teoria i praktyki
39. PIOTR OKULEWICZ / Trudna niepodległość – co zostało z idei pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym
68. ANNA TOPOLSKA / Poprzez PRL: współpraca, współdziałanie i etos pracy organicznej w epoce PRL w Poznaniu (i Wielkopolsce)

II. DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNE

89. PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI / Od globalnego do lokalnego (i z powrotem). Miejskie ruchy społeczne i organizacje obywatelskie w Poznaniu w latach 2000–2015
116. PIOTR KRZYŻAŃSKI / Inicjatywy ekologiczne w Poznaniu w latach 1989–2016. Wybór subiektywny
130. IZABELA SKÓRZYŃSKA / Organicznie alternatywny? Rzecz o współczesnym poznańskim teatrze alternatywnym
154. MIKOŁAJ IWAŃSKI / Uwagi o pragmatyce miejskich konfliktów i zaletach braku dialogu. Analiza wybranych konfliktów na polu kultury w Poznaniu w latach 2010–2014

III. AKTUALNY WIELOGŁOS

167. AGATA ROSOCHACKA / Od Rozbratu do Zemsty. Rozmowa z Markiem Piekarskim
183. DOROTA GROBELNA / Nas jest dwudziestu czy trzydziestu, ich tak naprawdę tysiące. Rozmowa z Jarosławem Urbańskim
201. LUCYNA MARZEC / Konsola – 18 lat feminizmu w Polsce. Rozmowa z Izabelą Kowalczyk
211. LUCYNA MARZEC / Kolektyw Kłak, czyli: 1. Kolektywność 2. Queerowa_kłirowa wspólnotowość 3. Aktywizm miejski. Rozmowa z Kolektywem Kłak
236. NATALIA MAZUR / Nowi mieszkańcy miasta. Rozmowa z Natalią Bloch, Izabelą Czerniejewską i Karoliną Sydow
245. JACEK KUBIAK / Labor omnia vincit. Rozmowa z Marianem Królem

VADEMECUM

255. KRZYSZTOF KOŁACKI / Jak krok po kroku założyć spółdzielnię i tworzyć społeczne struktury samoorganizacji

261. Źródła i autorzy fotografii
263. Indeks nazwisk
266. Noty o autorach