Roweratura. O rowerze w literaturze i kulturze
nakład wyczerpany

Publikacja ma charakter pionierski, dotychczas bowiem w humanistyce polskojęzycznej powstało niewiele rozważań teoretycznych nad rowerem. Wydanie antologii wzbogaca o kulturowy kontekst dyskusję nad rolą roweru w przestrzeni miejskiej oraz włącza się w prorowerowy ruch coraz silniej wyrażany zarówno przez samych cyklistów, jak i przez władze Miasta Poznania.

Na antologię składa się jedenaście tekstów młodych badaczy i badaczek z różnych ośrodków akademickich w Polsce, pierwotnie wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze”, która odbyła się 19–20 kwietnia 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Spis treści

Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło
d-/-o

Rower w wyobraźni
Katarzyna Kończal / Tryb przypuszczający w rowerze – Człowiek na welocypedzie Uwego Timma
Paweł Micnas / Cyklista fantastyczny. Herbert George Wells na bicyklu

Rower w podróży
Agata Lewandowska / W stronę wolności. Andrzeja Bobkowskiego rowerowe podróże po Francji
Aleksandra Francuz / Miasto na kołach, narracja kolista w Dziennikach rowerowych Davida Byrne’a

Rower w hybrydalnej pozie
Magdalena Rewerenda / „Co wybuchło?” – Mała Metalowa Dziewczynka na trójkołowym rowerku i inne dzieci Holokaustu
Magdalena Skrzypczak / „Automobilu nie ma. Ale jest Rowerek i Staruszek z Rowerkiem”, czyli kilka słów o nocnym cykliście z Umarłej klasy Tadeusza Kantora
Barbara Grodecka-Poprawska / Konstrukcja przestrzeni miejskiej z perspektywy hybrydy człowiek-rower

Rower w filmie i sztuce
Marta Cebera / „On jest mój!”. Rower jako narzędzie pracy i obiekt pożądania w filmach „Złodzieje rowerów” i „Rower z Pekinu”
Jolanta Nawrot / O-błędne koło rowerowe we współczesnej poezji i sztuce

Rower w języku
Sabina Setlak-Mlicka / Rowerowa przejażdżka w kierunku automatyzacji tłumaczeń
Zuzanna Kołupajło / Pojazd rowerem. Retoryka rowerowa w dyskursie emancypacyjnym |

Cyklografia
Streszczenia
Noty biograficzne