Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami
24,00

Rozmowy z:
– filozofem: Agatą Bielik-Robson,
– poetami: Piotrem Sommerem, Andrzejem Sosnowskim, Dariuszem Sośnickim, Bohdanem Zadurą
i Adamem Zagajewskim,
– prozaikami: Zbigniewem Kruszyńskim, Arturem Danielem Liskowackim, Andrzejem Stasiukiem
i Bronisławem Świderskim.

"Chodzi chyba po prostu o interesującą sposobność do rozmowy,
jakiej w innych okolicznościach zwykle się nie prowadzi."

Słowa Andrzeja Sosnowskiego dobrze oddają intencje autorów zbioru wywiadów, publikowanych częściowo na łamach „Czasu Kultury”. „Przepytani” zostali znakomici, choć zarazem niezbyt dobrze rozpoznani (bądź interpretacyjnie „ucukrowani”) autorzy – w taki sposób, aby rozmowy stały się próbą odkrywczego przedstawienia ich dorobku, osobowości, spojrzenia na sztukę i świat.

Bohaterowie zbioru są rozmówcami szczególnymi – wiedzę na temat języka, literatury, sztuki, filozofii potrafią przełożyć na dyskurs dotyczący rzeczywistości pozaartystycznej. W konsekwencji czytelnicy otrzymują udramatyzowany wielogłos na temat polskich mikrohistorii intelektualnych i literackich ostatnich czterdziestu lat.

Spis treści

Agata Bielik-Robson
Logos naprawdę umiera

Andrzej Sosnowski
Rzeczywistość i przeżywanie

Piotr Sommer
Ucieczka w bok

Bronisław Świderski
Znowu, do diabła, ten etos!

Zbigniew Kruszyński
Zemsta na języku

Artur Daniel Liskowacki
Zdrada jest próbą mistrza

Bohdan Zadura
Poczucie winy

Dariusz Sośnicki
Kiedy się zapominam

Andrzej Stasiuk
Filozofia nicości do mnie nie przemawia

Adam Zagajewski
Poeta jest nikim