Sztuka nieobecna
nakład wyczerpany

„«Sztuka nieobecna» - książka Marka Wasilewskiego jest zbiorem rozmów przeprowadzonych z ośmioma współczesnymi artystami polskimi: J. Berdyszakiem, I. Gustowską, M. Krukiem, A. Michowską, A. Mikołajczykiem, R. Opałką, J. Robakowskim i L. Tarasewiczem. Niezwykle trafny jest wybór rozmówców spośród trzech pokoleń artystów. Książka pomaga zobaczyć i zrozumieć to, co w polskiej sztuce ostatnich dekad najciekawsze i najważniejsze, tworzy syntetyczny obraz nowych tendencji w polskiej sztuce, pełnić też będzie znakomicie rolę dokumentu, utrwalającego zjawiska i postawy artystyczne.”

Z tekstu Rafała Grupińskiego „Żywa Galeria”