Stowarzyszenie Czasu Kultury istnieje od 1999 roku (nr wpisu do RST 2656 z 5.10.1999). Zarząd stowarzyszenie działa w następującym składzie: Agata Rosochacka – prezeska, Ryszard Czapara – wiceprezes, Waldemar Kuligowski – wiceprezes.

Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia jest promocja kultury poprzez wydawanie czasopisma „Czas Kultury” i czasopisma elektronicznego CzasKultury.pl, książek w serii Biblioteka Czasu Kultury oraz prowadzenie działalności wystawienniczej w galerii :SKALA.

„Czas Kultury” jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych. „Czas Kultury” wydawany jest od 1985 roku. Od grudnia 1999 roku przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, które jest właścicielem praw do wydawanie pisma (indeks 354627, ISSN 0867-2148). Czasopismo internetowe CzasKultury.pl (dawniej e.CzasKultury.pl) funkcjonuje od 2010 roku.

Statut Stowarzyszenia Czasu Kultury