OGŁOSZENIE O WSPÓŁPRACY

Poszukujemy redaktorki lub redaktora tekstów o sztuce w czasopiśmie internetowym CzasKultury.pl!

Oferujemy:

 • bezpośredni wpływ na politykę tematyczną pisma,
 • współpracę z niezależną instytucją kultury o ponad trzydziestoletniej tradycji,
 • elastyczny czas wykonywania zadania,
 • wykonywanie zadania w sposób zdalny.

 

Zadania:

 • zamawianie tekstów,
 • redakcja merytoryczna i językowa tekstów,
 • przygotowywanie tekstów do publikacji (pozyskiwanie grafik etc.),
 • korespondencja z autorami.

 

Wymagania:

 • znajomość najnowszych nurtów sztuki w Polsce i za granicą,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej,
 • znajomość zasad pisowni i gramatyki języka polskiego,
 • chęć podejmowania nowych inicjatyw, 
 • kreatywność, elastyczność, terminowość.

 

Umowa i wynagrodzenie: 

 • ok. 200 zł brutto za jeden artykuł przyjęty do publikacji (liczba tekstów do zamówienia w miesiącu: 2-4).
 • możliwe formy zatrudnienia: umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie 
 • obowiązuje okres próbny.

 

Nasze możliwości finansowe jako organizacji pozarządowej działającej na rzecz kultury nie są oszałamiające. Szanujemy jednak pracę osób, które z nami współpracują, wspólnie staramy się, by nasze wynagrodzenia były przyzwoite i wypłacane na czas.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020, zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim uzasadnieniem (niekoniecznie formalnym listem motywacyjnym) na adres: e@czaskultury.pl.

Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.
Z wybranymi kandydatkami i kandydatami przeprowadzimy rozmowy – ze względu na poczucie bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii przewidujemy, że rozmowy prowadzone mogą być zdalnie.

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli Zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji [data i podpis].

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Stowarzyszenie Czasu Kultury informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Czasu Kultury, ul. Św. Marcin 49a, 61-806 Poznań, tel.: 61 832 12 39, info@czaskultury.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.